sZÉCHENYI 2020

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01460

 

A kedvezményezett neve: Kuny Domokos Múzeum

 

A projekt címe: Kézműves értékek, múzeumi gyűjtemények a
kompetenciafejlesztés szolgálatában

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.15.

 

A szerződött támogatás összege: 8 000 000 Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projektben megvalósuló programjaink célja, hogy a résztvevők mélyebben
és komplexebben megismerjék Tata tárgyi és kulturális örökségét. Célunk
a városfejlesztés jövőképében szereplő sokszínű oktatási palettán
interaktív, újszerű, egyedi alkalmakat teremteni a közösségi – kézműves
– tradíciók megismerésére, ezáltal a fiatalok helyi identitásának,
összetartozás-érzésének erősítésére. A programok hangsúlyos eleme a
szemléletformálás, valamint a szociális és állampolgári kompetencia, az
esztétikai-művészeti tudatosság, a technikai-, digitális-, matematikai-
és a 21. századi (együttműködés, kreativitás és innováció,
problémamegoldás, kommunikáció) kompetenciák, illetve a hatékony, önálló
tanulás fejlesztése.
Célunk a (kis)gyermekek és a felnőttek tudásának bővítése egyaránt,
amelyek, alkalmat vagy éppen motivációt nyújtanak az élethosszig tartó
(lifelong), illetve az élet teljes körére kiterjedő (lifewide)
tanuláshoz. A múzeum gyűjteményével, műemléki tereivel való mélyebb
ismerkedés a városi identitástudat erősödéséhez járul hozzá minden
korosztály esetében.

 

A projekten belül tervezett programok:

 

Tatai népi kerámia (oktatási célú, akadálymentesített installációs
csomag): első sorban az ifjúsági közösség részére (óvodások, iskolások),
kiemelt célcsoportként kezelve a hátrányos helyzetűeket (vakok és
gyengén látók) számára tervezett program, amely a tatai népi kerámia
kuriozitását, sokféleségét és jellegzetességeit mutatja be, két
fókuszponttal: egyik a tatai kerámiatípusok, azok mintakincse, másik a
kerámiakészítés folyamata, vagyis hogy az agyagból miként lesz
dísztárgy.

 

Nők a front mögött – a piacon (foglalkozássorozat): a cél egy speciális
élethelyzeten keresztül bemutatni a helyi kultúrát, a helyi történelmet,
ezen túl pedig alapkészségeket tanítani, gyakoroltatni. A történelmi
szituáció a második világháború, helyszín egy tatai vásár, megjelenítve
egy kofaasszonyt, kinek személyiségét történeti-néprajzi életútinterjúk
alapján formáljuk meg. A résztvevők az asszonyhoz érkező vásárlók. A
foglalkozás sorozat során a megvásárolni kívánt anyagokhoz, tárgyakhoz
kapcsolódóan szereznek új ismereteket, a kofaasszony pedig a korabeli
Tata történeti eseményeit, élethelyzeteit tudja bemutatni.

 

Fotós – Stop-Motion tábor: 5 napos, minimum 25 fős (50 %-ban hátrányos
helyzetűek), téritési díj mentes tábor. A fotózás a mai fiatalok
mindennapjainak része, a tábor célja, hogy mindezt egy újfajta
szemlélettel tegyék, hogy a fotózás nemcsak egy egyszerű kattintás,
hanem kreatív, tervezést, gondolkodást igénylő alkotói folyamat,
amelynek végeredménye egy esztétikus fotó, egy izgalmas videó. A
feldolgozható témákban megjelennének a múzeumi műtárgyak, Tata
kulturális értékei, műemléki terek is, de a gyerekek friss, 21. századi
látásmódja, gondolatai nyomán.

 

Családi alkotótábor: 5 napos, minimum 30 fős, téritési díj mentes tábor,
ahová a gyerekeket szülőkkel, nagyszülőkkel együtt várjuk. Célunk, hogy
a felnőttek aktívan alkothassanak, mialatt gyermekeik is hasonló
programokon vehetnek részt, jóval játékosabb, szabadabb, kötetlenebb
formában, a felnőtt műhely közelében. A résztvevők az akvarell, a
pasztell, a tempera, a ceruza és széngrafika technikájával
ismerkedhetnek meg. Fontos, hogy a gyerekek és a felnőttek párhuzamosan
ugyanazzal a technikai eljárással dolgoznak, azonban nagyon fontos, hogy
a két korosztály a saját életkori sajátságainak, kompetenciáinak és
érdeklődési körének megfelelően alkothasson.

Ókori háziasszony mindennapjai: A három alkalmas foglalkozássorozat
kifejezetten nők számára készül. Minden alkalommal egy-egy ókori
nőiséggel kapcsolatos témát vizsgálunk meg speciális tárlatvezetéssel,
melynek részét képezi egyes raktári gyűjteményi darabok bemutatása,
megismertetése. Az elméletet gyakorlati fogások elsajátítása,
alkotótevékenység egészíti ki. A foglalkozások családbarátak, a gyerekek
számára kialakított ókori játékokkal és speciális foglalkozásokkal
gyereksarok kerül megrendezésre.

A foglalkozássorozatok témái: 1. Ókori szépségápolás, szépségkultusz –
Természetes alapú kozmetikumok készítése. 2. Konyha az ókorban – ókor a
konyhában. 3. Antik divat – öltözködés, ékszerek, ékszerkészítés.