Festmények a régi tatáról

Dobroszláv Lajos - Kálvária-domb

1950

Vászon, olaj, 50×70 cm

Jelzés jobbra lent: Dobroszláv 1950

KDM ltsz. 2016.5.1.

Proveniencia: vétel magánszemélytől

Dobroszláv Lajos 1942-ben foglalta el katedráját a piarista gimnáziumban. Ekkortájt kezdődött művészi karrierje, amely aztán éppen a Munkácsy-díj elnyerésének évében, 1950-ben tört meg. Az 1940-es évek azonban a siker évei, művei – elsősorban olajfestmények – ennek az optimizmusát tükrözik. A képeken fényben fürdő helyszíneket ábrázol, nyüzsgő jeleneteket, pompás színek kelnek életre a vásznakon. Az 1950-ben készült festmény is ezek közé sorolható.

A kép helyszíne a Kálvária-domb. A kőbányája után egykor Márványhegynek nevezett, kopár dombon a középkorban templom állt, amelynek gótikus szentélyét kápolnaként tartották meg a 18. századi átalakítás során, mellette barokk Kálvária-szoborcsoportot állítottak. A szakrális helyet tiszteletben tartva már a 18. századtól a domb lejtője volt a marhavásárok színhelye. Ezért látunk szarvasmarhákat a képen, hiszen 1950-ben, amikor a festmény készült, a vidéki kisváros képéhez még hozzátartozott a hetivásár, a disznópiac és a marhavásár is. Úgy gondoljuk azonban, hogy nem az esemény a kép tárgya, nem is a dombtetőn magasodó műemlék kápolna, hanem a domb egésze, minden különleges mozzanatával, és a dombot fürösztő, reggeli fény.