sZÉCHENYI 2020

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01459

 

A kedvezményezett neve: Kuny Domokos Múzeum

 

A projekt címe: A tatai uradalom mindennapjai

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.

 

A szerződött támogatás összege: 4 000 000 Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:


A projektben megvalósuló programjaink célja a tatai helyi értékek, a
helytörténet, helyi hagyományok, a népi mesterségek sokoldalú
megismerése a Múzeum épületein, terein és gyűjteményein keresztül. A
programok lehetőséget nyújtanak a résztvevőknek a tudományos
ismeretszerzésre, a helytörténeti tudás mélyítésére, a gyerekek helyi
identitásának, összetartozás-érzésének erősítésére. A diákok
helytörténeti tudása bővül, szorosabban kapcsolódhatnak a település
kulturális örökségéhez, természeti értékeihez és épített környezetéhez.


A projekten belül tervezett programok:


„Svájceráj”: A tejfeldolgozás mesterségének hagyományait a betelepülő
svábok hozták hazánkba. Ennek a valamikor az Esterházy-uradalomban is
élő hagyományát szeretnénk feleleveníteni és a jelennel összekötni, a
mai kézműves sajtüzemek tevékenységét élőben bemutatni, a múzeum
gyűjteményének témában bekapcsolható darabjait közszemlére tenni.


Reneszánsz hangulatban a vár (témanap): Egy napra reneszánsz hangulatot
ölt a vár. Korhű ruhákban fogadjuk a látogatókat, akiknek lehetőségük
lesz a reneszánsz királyi vár mindennapjainak életébe betekinteniük.
Megismerkedhetnek a kor gasztronómiájával, divatjával, táncaival,
zenevilágával. Mindezeket speciális tárlatvezetések, mesesarok és
családi vetélkedők egészítik ki.


Uradalmi tábor: A tábor során az Esterházyak uradalmába kapnak a
gyerekek betekintést. A táborban megismerkednek a grófi családhoz
kapcsolódó épületekkel, valamint a grófi élet mibenlétével (ruházkodás,
szokások, tárgyak, épületek), az uradalom gazdasági működésével
belevonva a sváb kultúrát is (földek művelése, malmok működése,
erdészkedés, vadászat, szőlőművelés és borászat).


Ismeretterjesztő könyvkiadás: a megismert helyi értékeket,
hagyományokat, népi mesterségeket a hely történeti fonalára felfűzve
készülne egy kiadvány, amely az iskolások tananyagához kapcsolódva
kiegészítést nyújt.