“Lacus Felix” TÁMOP pályázat

Category Archive: Kuny Domokos Múzeum

Tudományos konferencián elevenedett meg „Rákóczinak dicső kora…”

A 2019-es Rákóczi-emlékévhez – II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulójához – kapcsolódva múzeumunk tudományos konferenciát szervezett szeptember 13-án a tatai vár lovagtermében. A megjelenteket Michl József, Tata Város polgármestere és Dr. Schmidtmayer Richárd múzeumigazgató köszöntötte, átadva a szót a korszak szakértő történészeinek.

A délelőtti szekció első előadójaként Dr. Czigány István nyugállományú alezredes, kandidátus vázolta fel a Thököly-felkelés és a Rákóczi-szabadságharc között fellelhető különbségeket és hasonlóságokat, rávilágítva a két konfliktus aszimmetrikus katonai tulajdonságaira. Felső-Magyarország sajátságos szabad királyi városszövetségének, úgynevezett „Pentapolis”-ának (Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa, Kisszeben és Késmárk) korabeli viszonyairól, történelméről és a városok Rákóczi-szabadságharc során kitűzött céljairól Prof. Dr. Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora tartott előadást. Dr. Mészáros Kálmán, a Hadtörténeti Intézet kutatója a dunántúli kuruc főtisztek családi kapcsolatait vázolta fel. A prezentációjában kirajzolódó kapcsolati háló segítségével a hallgatóság előtt is megerősítést vagy épp cáfolatot nyert egy-egy korabeli izgalmas pletyka. A szekció zárásaként Dr. Bagi Zoltán Péter, Győr Megyei Jogú Város Levéltára főlevéltárosának előadásában a nyugati – főleg német nyelvű – újságok tudósításai alapján kaphattak képet az érdeklődők Komárom, illetve Tata várainak 1705-ös ostromáról.

A délutáni szekciót Dr. Várkonyi Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docensének előadása nyitotta meg. Prezentációjában Zrínyi Ilona és Báthory Zsófia – II. Rákóczi Ferenc édesanyjának és nagymamájának – kapcsolatát elemezte, rávilágítva a két asszony Rákóczi-családban betöltött szerepének fontosságára. A konferenciát Sárossy Péter művészettörténész előadása zárta. A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. munkatársa a Nagyságos Fejedelem kamalduliakhoz fűződő kapcsolatát foglalta össze, illetve az egykori majki kamalduli remeteségben ma is élő Rákóczi-hagyományokat idézte fel.

Az előadások anyagából a közeljövőben kiadvány készül, így a múzeumunkban elhangzottak még szélesebb érdeklődői körhöz juthatnak majd el.

Az esemény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Programkínálatunk a XIII. Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódva

Múzeumunk, csatlakozva a 2019. szeptember 14. és 22. között megrendezésre kerülő XIII. Ars Sacra Fesztiválhoz, a következő három programmal várja Önöket:

  • Peregrinis Salutem! Ereklye, zarándoklat, múzeumpedagógia.
    A tatai Öregvár az El Camino zarándokútvonalán áll. Akinek erre vezet az útja, pihenjen meg nálunk! Az Ars Sacra Fesztivál hetében, szeptember 14. és 22. között szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen kalandozna az ereklyék mesés világában, aki kíváncsi a hozzájuk köthető legendákra, az általuk bejárt utakra! Légy üdvözölve, Vándor! A foglalkozás ingyenes, de bejelentkezéshez vagy regisztrációhoz kötött!
    Regisztráció, bejelentkezés: muzeumpedagogia@kunymuzeum.hu
    Telefon: 06-30-331-7511
  • Új kiállítás nyílik szeptember 19-én 15:30-kor múzeumunkban A hit jelei címmel. A kiállítás a múzeum közösségi és társadalmi szerepvállalásával összhangban tiszteleg a hit megélésének sokfélesége előtt.
  • Intézményünk, valamint a program civil szervezői az Ars Sacra Fesztivál keretén belül “Nyitott szakrális terek Tatán” címmel lehetőséget adnak az érdeklődőknek a város múltja vallási arculatának, s az azt képviselő ingatlanoknak a megismerésére. Mindegyik műemléki ingatlannak múltja, története, sorsa van. A szeptember 22-én, 14 és 17 óra között látogatható helyszíneken (Kálvária-kápolna, református templom, zsinagóga, várbeli anglikán kápolna, harangláb) az érdeklődőket dr. Márkus Mihály, Farkas Csilla, Kocsi Imre és Kövesdi Mónika várja.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

https://www.facebook.com/events/529203541262795/?event_time_id=529203551262794

https://www.facebook.com/events/2094036050903183/

https://www.facebook.com/events/402885757080509/

 

 

MEGHÍVÓ: „Fehér arany” – Fischer-porcelánok a Fischer-házban

A Kuny Domokos Múzeum és a Tatai Helytörténeti Egyesület a tatai Fischer-házban (a városháza mellett, Bercsényi u. 1.) mutatja be a Fischer-családra és Fischer Mór egykori porcelánműhelyére emlékező kiállítását.

A megnyitó időpontja: 2019. szeptember 20. (péntek) 17 óra.

A megjelenteket köszönti dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója és Michl József, Tata Város polgármestere.

A kiállítást Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg.

A Fischer-család Wolfgang nevű őse után Farkasháznak, Wolfshausnak titulálta a család ősi fészkét. Amikor az idős, immár nemesi rangra emelt farkasházi Fischer Mór Dezső fiával 1875-ben hazatért Herendről, a szülőház udvarán, az egykori tímárműhelyek és raktárak helyén rendeztek be porcelánfestödét és építettek égetőkemencét. Az itt festett, magyar címerrel, T betűvel és Fischerék monogramjával jelzett porcelánok ma már gyűjtők féltett kincsei…

 

Legördülő selyemszálak – Nagy Katalin emlékkiállítása

Nagy Katalin három éve ment el, a vármúzeumban a szeptemberben nyílt emlékkiállításon idéztük fel a kiváló gobelinművész, képzőművész alakját. Nagy Katalin kétségkívül egy korszak meghatározó művészegyénisége volt.

1979-ben diplomázott az Iparművészeti Főiskola textil (gobelin) szakán. Munkássága a magyar textil és gobelin virágzásának időszakában szökkent szárba. A textil, azon belül a szövött kárpit, átvészelve a történelmi korokat, az 1960-as évektől kezdődően született újjá, s vált a magyar művészet reprezentáns, vezető műfajává.

Nagy Katalin gobelinjein az alapanyag és a technika hagyományos, a téma viszont teljesen új. A képként kezelt felületen immár nem mitológiai témákat, vagy dekoratív mintázatot, verdűrt látunk, hanem egy megújult képi világot. Gyakran a férje, Kovács István grafikáiból készített kartont szőtte le. Kovács István számítógépes grafikával és gesztusfestészettel foglalkozott, az ő festői felületei, lendületes gesztusai, intenzív színei kifejezetten alkalmasnak bizonyultak a klasszikus, sőt, történeti műfajnak számító, dekoratív falkárpit modern formanyelvének kialakítására.

1984-ben készült el az a gobelinsorozata, amely úgyszintén egy formanyelvi újítást jelentett, sőt megújulást az ő művészetén belül is. A Street dimension-sorozat ismét nélkülözi, sőt tudatosan veti el a klasszikus hagyományokat, azokkal élesen szembefordul, együtt lélegzik viszont a képzőművészettel, a kortárs áramlatokkal. A kárpitokon falrészleteket láthatunk, korunk igénytelen és eklektikus vizuális környezetének idézeteit, a falragaszokkal teli utca felületét, méghozzá megtévesztő valósághűséggel, trompe l’euil módra megvalósítva, hiszen a kartont maga az utca készítette.

Nemcsak textillel, nemcsak szövéssel foglalkozott: a kortárs művészet területén kísérletezett anyagokkal, technikákkal, más műfajokkal, a performance-ig bezárólag. Felfedezve városuk különleges varázsát, hihetetlenül inspiráló közegét, a házaspár művészetszervezői tevékenységbe is fogott, melynek célja az volt, hogy a művészet nemzetközi vérkeringésébe kapcsolják be Tatát. Mindez a rendszerváltás utáni időkben, a kinyílt határok, megnyílt lehetőségek, a szabadság illúziójának korában történt. Nagy Katalin és Kovács István Európát szerette volna itt látni, és fordítva: Tatát is Európa színpadán. 1991-ben kezdett megvalósulni az álom, megkezdődött a nemzetközi művésztelepek (workshopok) és nemzetközi kiállítások szervezése. A tatai művészeti élet megteremtésére, nemzetközi szintű művészeti kapcsolatok kialakítására irányuló kísérletek (testvérvárosi tárlatok, nemzetközi művésztelepek, műteremház, művészeti központ Tatán) nem jártak sikerrel. Nagy Katalin, a korán virágzó dunántúli mandulafácska (mert nádszálkarcsú alakjával valóban az volt) mégis virított a télben, s mindig talált új irányt, kibontakozást. Ki tudott lépni a nemzetközi színtérre, spanyol, svájci, portugál művészeti ösztöndíjjal jól érezte magát külföldön, a művészet közös nyelvét beszélő társak között, s örömmel tért vissza mindig Tatára. Férjével, Kovács Istvánnal a művészlét folyamatos kísérletezéseivel, kérdéseivel élt együtt, a hétköznapokat is átszínezve, az élet minden területét művészetté emelve.

A tehetséges, tevékeny, nyughatatlan művészre pályatársai, barátai emlékeztek a legszebb gobelinjeit és kísérleti munkáit bemutató tárlaton. A kiállítóterem közepén a képeket betakaró, lepergő selyemszál installációja Nagy Katalin korábbi munkájának adaptációja. A selyemszál most a művész emlékére pergett. A permetező idő metaforája lehetne ez a Svájcban és Portugáliában korábban már megrendezett happening, amely ezen a helyen, ez alkalommal őrá emlékezett, az ő emlékművévé vált. Idővel az orsóról lepereg a selyemfonál, és teljesen betakarja majd a már soha meg nem valósuló munkák üres képkereteit.

MEGHÍVÓ: Rákóczinak dicső kora… – Tudományos konferencia

Az idei Rákóczi-emlékévhez kapcsolódva – II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából – múzeumunk tudományos konferenciát szervez 2019. szeptember 13-án (pénteken) 9 órai kezdettel.

A konferencián a korszak hazai és határon túli szakértői mutatják be kutatási területüket, ezzel megidézve a Nagyságos Fejedelem dicső korát.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Az esemény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

MEGHÍVÓ – Nagy Katalin emlékkiállításának megnyitója

Szeptember 7-én nyitjuk meg a vármúzeumban Nagy Katalin textiltervező iparművész emlékkiállítását. Nagy Katalin Tatán élt. Nemcsak tervezte és szőtte a kárpitokat, de művészként élte élete minden pillanatát, és álmokat ringatott arról, hogyan lehet művészeti központtá emelni városát a rendszerváltás után hirtelen megnyíló nemzetközi színtéren. A kiállításon legszebb gobelinjei mellett installációi idézik fel emlékét.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Barokk Fesztivál, muzsika, múzeum

Augusztus 17. és 23. között idén immár 20. alkalommal rendezték meg a Tatai Barokk Fesztivált.

A hagyományoknak megfelelően a programfolyam a várban indult el, ahol a “Panyókára vetve – Történelmi viseletek a XVIII. századból” című új időszaki kiállítás megnyitójára került sor. A tárlat a veszprémi Méretes Szabóság által hiteles ábrázolások nyomán elkészített Rákóczi-szabadságharc-, illetve Mária Terézia-kori viseleteket mutat be. Az öltözeteknek helyet adó terem falait a múzeumunk gyűjteményében található Georg Philipp Rugendas XVIII. századi kuruc-képeinek nagyított másolatai díszítik. A kiállítást Dr. Schmidtmayer Richárd múzeumigazgató nyitotta meg, bemutatva a kiállított viseleteket és a korszakot az érdeklődőknek. 

A tárlat – amely tematikájában az idei II. Rákóczi Ferenc-emlékévhez is kapcsolódik – szeptember 29-ig látogatható.

Augusztus 19-én múzeumunk új szerzeményeit mutatta be Kövesdi Mónika művészettörténész. A két, védett magángyűjteményből való barokk szenteltvíztartót aukción vásárolhattuk meg, amelyek hiánypótló darabjaivá váltak fajanszgyűjteményünknek.

Ezt követően Dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, akadémikus “Barokk operamesék” című előadását hallgathatták meg az érdeklődők.

Programjainkat a 13. Tatai Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus növendékeinek közreműködése tette színesebbé.

20. Tatai Barokk Fesztivál

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
a 20. Tatai Barokk Fesztivál keretein belül megrendezésre kerülő kiállítás megnyitóra
2019. augusztus 17-én (szombaton) 14 órai kezdettel a tatai vár kiállítótermébe.

A “Panyókára vetve – Történelmi viseletek a XVIII. századból” című kiállítás
a veszprémi Méretes Szabóság által hiteles ábrázolások nyomán kézzel készített
Rákóczi-szabadságharc-, illetve Mária Terézia-kori viseleteket mutat be.

A kiállítást megnyitja: Dr. Schmidtmayer Richárd múzeumigazgató

Közreműködnek a 13. Tatai Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus növendékei.

 

2019. augusztus 19-én (hétfőn) 14 órai kezdettel
“A múzeumi gyűjtemény két új büszkesége” címmel
mutatkozik be két barokk szenteltvíztartó Kövesdi Mónika művészettörténész prezentációjában.

 

16 órai kezdettel
“Barokk operamesék” címmel
Dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, akadémikus előadását hallhatják.
Közreműködnek a Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus növendékei.

 

 

A 20. Tatai Barokk Fesztivál teljes programja:

Egy kisváros a hátországban - kiállítás