a kuny domokos múzeum kiadványai

Tata és Tóváros egyesítése és fejlesztése (1935-1944)

Cím: Tata és Tóváros egyesítése és fejlesztése (1935-1944)
Ára: 3 500 Ft.

2019. decemberében jelent meg a „Libelli Tatenses” sorozat keretében ifj. dr. Rabár Ferenc „Tata és Tóváros egyesítése és fejlesztése” című könyve. Az egyesítés történetét feldolgozó 200 oldalas kötet a múzeum gondozásában jelent meg, s immár a sorozat hatodik darabja.
2013-ban, a múzeum Városi Önkormányzati fenntartásba kerülésekor fogalmazódott meg az igény az önálló arculattal bíró kiadványsorozatra, ekkor indult útjára a helytörténeti tematikájú sorozat. Az indító kötetben Rabár Ferenc a tatai piarista főgimnázium közel negyvenöt éves történetét dolgozta fel, de a sorozat harmadik kötete is az ő kutatótevékenységének lenyomata, amely „Sorsdöntő esztendők. Tata és a Piaristák” címmel jelent meg. Ezt követte dr. Kálmán Attila és Kövesdi Mónika könyve, amely a tatai emlékművek, köztéri alkotások, emléktáblák adattára volt. A sorozat többi kötete is fontos megyei kutatási témákat dolgoz fel. A sorozat szerkesztője, intézményünk igazgatója Dr. Schmidtmayer Richárd.
Michl József Tata város polgármestere köszöntőjével kezdődik a kiadvány, amely az 1935. és 1944. közötti időszak várostörténeti korlenyomata. A könyv két részből áll, az első részben az egyesítés történetét foglalta össze, a második pedig az új városközpont létesítésének részleteiről ír. Az egyesítés kezdeményezője és fő szervezője Magyary Zoltán volt, akinek szerepét részletesen tagjalja a mű szerzője. A képeslapokat, fotódokumentációt eddig még nem publikált korabeli terveket, is tartalmazó könyv, többek között Hollósy Sándor mérnök és Puhl Aladár építész eddig még nem kutatott leírásait is feldolgozta. A további fejlesztéseknek végül a második világháború állandósuló légibombázásai vetettek véget, így a kötet 1944-ig követi végig a történéseket.
Az igényes és szép kiadvány az ünnepek közeledtével ajándékként is nagyszerű, minden Tatát szerető lokálpatrióta számára kötelező darab!