Tudományos Műhelyek Komárom-Esztergom vármegyében XI.

A „Tudományos Műhelyek Komárom-Esztergom vármegyében” című konferenciát tíz évvel ezelőtt szervezte meg első ízben a tatai Kuny Domokos Múzeum. A cél az volt, hogy hiánypótlásként egy olyan szakmai fórumot hozzon létre és vezessen be a vármegyei hatókörű városi múzeumként működő intézmény, ami összefogja a vármegye területén lévő tudományos (kutató)intézményekben, így a múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban zajló tudományos kutatásokat és azokat a kutatókat, akiknek kutatási szakterülete Komárom-Esztergom vármegye területére összpontosul. A konferenciasorozat elindításakor alapvető szempont volt, hogy az intézmények közötti együttműködések alapjait megszilárdítsuk, s ennek már számos területen vannak gyakorlati eredményei is. Komárom-Esztergom vármegye területén több múzeum, levéltár, könyvtár működik, a vármegye pedig közel található Budapesthez. Több országos intézmény is folytat kutatásokat a régióban, melyekről részletesebb beszámolót nyújthatnak a tatai konferencián. A cél kettős: megismertetni egymás kutatásait, bemutatni a legfrissebb eredményeket, valamint lehetőséget nyújtani bizonyos aktuális témakörök részletesebb elemzésére és kiemelésére, különböző évfordulók kapcsán. Kutatási témáink és eredményeink megismerése ezáltal alapot teremthet a közös gondolkodásra, egyes kutatások terén különféle diszciplínák bevonására és további együttműködésekre. A konferencia szolgálja a közösségek erősítését, hiszen a közösség teremtő ereje a tudományok terén is nélkülözhetetlen az eredmények eléréséhez.

 

 A tavalyi év bebizonyította, hogy a tudományos műhelyek konferenciával múzeumunk a szakma – országos szinten ismert – kutatóit is meg tudja szólítani. A pandémia rávilágított arra, hogy a közgyűjtemények, levéltárak, könyvtárak munkatársai számára is sokat jelent a személyes találkozásokon alapuló szakmai kapcsolattartás.

Ezeket a tapasztalatokat beépítve alakult ki az idei év konferenciájának programja is, melyre minden érdeklődők tisztelettel meghívunk és várunk.

 

A konferencia helyszíne: Kuny Domokos Múzeum, Vármúzeum /Tatai Vár, Váralja utca 1-3./.

Időpontja: 2023. február 27-28., hétfő és keddi napokon 9.00 órától

 

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.