Kuny Domokos Múzeum, Vár

Hétfő: SZÜNNAP
Kedd - péntek: 10.00 - 18.00
Szombat-vasárnap: 9.00-18.00
(+36) 34/381 251

Kategória

Category Archive: Kuny Domokos Múzeum

Költözik a könyvtár – új helyen kezdte el működését múzeumunk szakkönyvtára

Korábban beszámoltunk arról, hogy a múzeum könyvtára a vár tornyából új helyre, a volt városi rendelőintézetbe költözik. Az összecsomagolás után most a munka második szakasza, a kipakolás és az új helyen való berendezkedés zajlik. Ehhez a múzeum új, korszerű, tömörített polcrendszert vásárolt, ami lehetővé teszi, hogy ugyanakkora helyen jóval több könyvet és dokumentumot lehessen eltárolni. Erre szükség is van, mivel a Kuny Domokos Múzeum könyvtárának anyagát több mint ezer dobozban szállították új helyére.

A múzeumi könyvtárak a múzeumi gyűjteményekhez kötött ismeretterületek dokumentumait gyűjtik. A múzeumunk szakkönyvtárának állománya alapvetően szakirodalomból áll. Könyvtárunk elsődleges célja a kutatók, muzeológusok kiszolgálása, akik a régészet, a történelem, a néprajz, a művészettörténet, a természettudományok, és helyismereti témák kapcsán keresnek tartalmakat.

A Kuny Domokos Múzeum könyvtárának alapját a tatai piarista gyűjtemény államosítása után annak múzeumunkba került darabjai képezik. A könyvtár gyarapításához hozzájárultak olyan személyek is, akik a két világháború között foglalkoztak a régi tárgyak gyűjtésével, vagy csak voltak a múlttal foglalkozó könyveik, majd később ezt az anyagot a múzeumnak eladták, illetve elajándékozták. Így kerültek be könyvek a híres műgyűjtőktől, Kállay Ödöntől és Lenhardt Györgytől. Amikor lehetőség volt rá, könyvhagyatékot is vásárolt a múzeum. Ezek közül kiemelkedő Révhelyi Elemér és Dornyai Béla gyűjteménye, valamint Szőke Béla könyvtárának kötetei. A könyvtár több muzeális kötettel is büszkélkedhet, köztük egy görög-latin lexikonnal 1621-ből, amely egyben a legrégebbi kiadványunk is.

Fotóink immár az új helyszínen készültek, ahol a hatalmas munka a teljes könyvtári állomány revíziójával is párosul. A munkában a múzeum szinte minden dolgozója részt vesz Horváthné Ékesi Gabriella könyvtáros irányításával. Köszönettel tartozunk munkatársainknak és önkéntes segítőinknek, hogy a könyvtár költözésével kapcsolatos feladatokban segítségünkre vannak!

Felhívás

A Kuny Domokos Múzeum gyűjtőpályázatot hirdet tatai kerékvetők és kapualjak gyűjtésére.

A gyűjtésfelhívás a meglévő kerékvetők, kapualjak dokumentálását, archív fényképfelvételek és mindezen építészeti emlékeinkkel kapcsolatos személyes visszaemlékezések, egy-egy érdekes, kedves történet gyűjtését célozza. Ezen témákkal kapcsolatban várja a múzeum a tatai lakosság helytörténeti emlékeit.

A tulajdonukban lévő emlékeket eljuttathatják hozzánk digitális módon, e-mailben, a lent található címre küldve. A múzeum vállalja továbbá a fényképfelvételekről való másolatkészítést, amennyiben erre nem lenne módjuk vagy nem kívánják a múzeumi gyűjtemény részére az eredeti felvételeket átadni.

A gyűjtés határideje: május 31.  

Terveink szerint a gyűjtés eredményeiből egy helytörténeti kiadvány készül, ami reményeink szerint felhívja a figyelmet városunk ezen emlékeire, s ezzel hozzájárul és erősíti a megőrzésükre irányuló törekvéseket.

Köszönjük előre is segítő szándékukat!

A gyűjtéssel kapcsolatos elérhetőségeink:
06-20/384-0688
stegmayer94@gmail.com

Tájékoztatás

Tisztelt Látogatók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a magyar kormány a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdeklében hozott döntéseihez kapcsolódóan, Tata Város Önkormányzata is egyedi szabályozást vezetett be az intézmények működése kapcsán. A kialakult helyzetben 2020. március 16-ától az alábbi változások lépnek érvénybe a Kuny Domokos Múzeum működésében:

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Látogatókat, hogy 2020. március 16-tól határozatlan ideig,

a Kuny Domokos Múzeum, Vármúzeum (Tata, Váralja utca 1-3.),

a Német Nemzetiségi Múzeum (Tata, Alkotmány utca 1.),

a Volt Zsinagóga Kiállítóhely (Tata, Hősök tere 7.)

ZÁRVA TART.

 

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet kapcsán elrendelt rendkívüli bezárás ideje alatt, a Múzeum által szervezett rendezvények is elmaradnak.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

További döntésekről és a látogatókat érintő információkról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a Múzeum holnapján és közösségi média felületein.

További információk: https://koronavirus.gov.hu/megelozes

 

2020. március 14.

 

Dr. Schmidtmayer Richárd
a Kuny Domokos Múzeum igazgatója

 

Az 1848-as forradalomra emlékeztünk

1848. március 15-e egy hosszan tervezett, politikailag előkészített folyamat váratlan, az alakuló nemzetet lázban tartó gondolat eredményeként születhetett meg. A polgári átalakulás reformprogramjának átütő győzelmét a politikai elit és a tömegek elsöprő akaratereje teljesítette be, annak ellenére, hogy a reformkori gondolatok érvényesítésének féltett eszköze volt a forradalmi lendület.

Március 15-én a forradalom győzött Pesten, a politikai küldöttség sikerrel járt Bécsben, az áprilisi törvények pedig megteremtették a független, alkotmányos nemzetállam kereteit a Habsburg Birodalom határain belül.

A nemes ügy, a lemondás kifejeződése, amelyet a 48-as nemzedék magáénak tudhatott maradandó győzelmet aratott. A nemesi nemzet helyett az ország lakói egy politikai nemzet tudatában részesülhettek a polgári jogok birtoklásában, melyet a kezdeti önkéntes, majd a kötelező jobbágyfelszabadítás teljesített be. A polgári reform ügye győzött annak ellenére is, hogy a későbbi szabadságharc vérbe fulladt és ezzel együtt a haza önállósága is megszűnt létezni. Az 1848 előtti társadalmi viszonyokat alapjában megváltoztató áprilisi törvények alapgondolatait, a jobbágyi függés eltörlését, a szabad és polgárosuló nemzet létrejöttét, az úrbéri viszonyok megszüntetését és a földesúri bíráskodás eltörlését mesterien jelképezi az egykori Esterházy-uradalom magánbirtokán, a tatai várban magasodó 1848-as emlékoszlop jelenléte.

Az idei évben rendhagyó módon történnek az 1848-as megemlékezések. A Kuny Domokos Múzeum dolgozóinak közössége a pénteki napon helyezte el az emlékezés és megbecsülés koszorúját, mellyel az 1848-as gondolatok, az 1849-es események és résztvevőik előtt hajtottuk meg fejünket.

Múltbéli kerékvetők a jelenkori Tatán

Csütörtök délután a Kuny Domokos Múzeum meghirdette új gyűjtőpályázatát helytörténeti építészeti elemek, kerékvetők és kapualjak gyűjtésére. Az előzetes programban meghirdetettekkel szemben, zárt körben, a sajtó munkatársai előtt került sor a projektindító rendezvényre. Elsőként Dr. Schmidtmayer Richárd, múzeumigazgató üdvözölte a program fővédnökét Horváthy Lóránt önkormányzati képviselőt, aki ötletgazdaként kezdeményezte a tatai kerékvetők összegyűjtését. A komoly gyűjtőmunka várostörténeti jelentőségét ismertette: már most a projekt kezdetén közel 200 kerékvető és kapualj került a fókuszba.

Horváthy Lóránt beszámolt a kezdeményezés indulásáról, a kezdetekről, amikor fényképezőgépet ragadva, a tatai utcákon közlekedve kezdte el a fotódokumentációk készítését. A kerékvető kövek gyakorlati funkcióján, a kapuzat, kapukeret megóvásán túl, magával ragadta a kövek változatos formavilága is. Stegmayer Máté, a múzeum segédmuzeológusa a múzeumi háttértudás és lehetséges forrásbázisok felhasználására hívta fel a figyelmet. A formai változatok vizsgálatával reményeink szerint az adott épület egykori funkciójával, az ott élő család társadalmi státuszával kapcsolatban is következtetéseket vonhatunk le. Egyes esetben megmaradt a kerékvető kő, de a köztük álló díszes kapu már nem. Más esetben a kapu maradt fenn, de a köveket a modernkori biztonságos közlekedés miatt eltávolították. Mindezen megmaradt emlékeket, emléktöredékeket szeretnénk a projekt során feltárni, megörökíteni és felhívni a figyelmet a megmaradt értékekre, főleg, ha azok folyamatos karbantartással (fakapu esetében pl.) is párosul. Ezen feltáró munkát egészíti ki Varga Edit, a múzeum fotósának dokumentációja is.

A gyűjtésfelhívás a meglévő kerékvetők, kapualjak dokumentálását és archív felvételek gyűjtését célozza. Ezekkel a témákkal kapcsolatban várja a múzeum a tatai lakosság visszaemlékezéseit is.

A múzeum a meglévő elemek összegyűjtésén, dokumentálásán és a visszaemlékezések feldolgozásán túl a történeti képi és írott forrásokat is felhasználja. Ezt segítené a lakosságtól várt régi fényképek, de a múzeum archív fotógyűjteménye is. Egyes építészeti elemekre tervrajzokból, munkaleírásokból, felmérési rajzokból, de térképekről is következtethetünk.

A gyűjtés eredményeiből egy helytörténeti kiadvány készül, ami reményeink szerint felhívja a figyelmet ezekre az emlékeinkre, hozzájárul és erősíti a megőrzésükre irányuló törekvést.

A gyűjtéssel kapcsolatos elérhetőségeink:
06-20/384-0688
stegmayer94@gmail.com

Tájékoztatás

Tisztelt Látogatóink!

Intézményünk a koronavírus fertőzések hazai megjelenése óta az Operatív Törzs megelőzéssel kapcsolatos ajánlásait betartva, felelősségteljesen jár el a Kuny Domokos Múzeum működése, kiállítótereinek üzemeltetése kapcsán.

Fenntartónk, Tata Város Önkormányzata és Múzeumunk vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a vírus terjedésével kapcsolatos kormányzati információkat, tartja a kapcsolatot a felettes felügyeleti szervekkel.

Az operatív törzs ellentétes utasításáig, az előre meghirdetett programjaink  2020. március hónapban elmaradnak. A 2020. március 12-én 17 órától meghirdetett „Tatai kerékvetők és kapualjak” című projektindító előadásunk elmarad. A kezdeményezésről a sajtó segítségével tájékoztatjuk a lakosságot.

A Kuny Domokos Múzeumban és a Német Nemzetiségi Múzeumban az állandó és időszaki kiállításaink az érvényben lévő nyitvatartási időben továbbra is látogathatóak.

Intézményünkben a takarítás és fertőtlenítés gyakoriságát növeljük, és a megfelelő higiéniai feltételeket biztosítjuk látogatóink és munkatársaink számára. Kérjük azonban, mindenki saját belátása szerint, egészségügyi állapotának figyelembevételével, saját felelősségére látogassa kiállításainkat.

További döntésekről és a látogatókat érintő információkról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a Múzeum holnapján és közösségi média felületein.

További információk: https://koronavirus.gov.hu/megelozes

 

Kuny Domokos Múzeum Vezetősége

Energiatakarékosság világnapja a múzeumban

2020. március 6-án, az energiatakarékosság világnapja alkalmából rendhagyó foglalkozást tartottunk iskolás csoportok részére a Kuny Domokos Múzeumban. Meghívott előadónk Molnárné Dőry Zsófia, energetikai mérnök volt, aki interaktív előadásában számos érzékletes példával hívta fel a figyelmet: felelősségünk közös, ha környezetünk védelméről van szó. Fontos, hogy a gyerekek érzékeljék: végesek az energiaforrások, megkerülhetetlen kérdés, hogyan gazdálkodunk természeti erőforrásainkkal.

Szemléletes adatokkal azt próbálta érzékeltetni a gyerekekkel, hogy ők maguk is aktívan tehetnek a környezetük megóvásáért. Mindennapi szokásaink, életvitelünk kismértékű átalakításával hozzájárulhatunk a környezetünk tehermentesítéséhez. Például csökkentjük az energiafelhasználást, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, nem pazaroljuk a vizet, autó helyett kerékpárral közlekedünk, mind-mind olyan hétköznapi praktikák, amelyeket egy gyermek is megvalósíthat családja körében.

Számos érdekességgel készültünk ezen a délelőttön: a gyermekek megismerhették életmódunk energialábnyomát, szó volt többek között még a fogyasztásmérés fontosságáról, a megújuló energiaforrásokról. Dinamós lámpa, napelemmel működő robot, mind-mind kipróbálhatók voltak ezen a napon. A résztvevő csoportok – többek között a Kőkúti Általános Iskola gyermekei, a Fazekas utcai Általános Iskola tanulói és a Talentum Iskola első osztályosai – érdeklődve hallgatták az interaktív előadást és maguk is aktívan közreműködtek benne.

A program a Kuny Domokos Múzeumban 2019. október 4-én megnyílt „Környezetváltozás a Tatai-medencében a pleisztocéntől az antropocénig” című időszaki kiállítás terében zajlott. A múzeum partnereivel közösen az idei esztendőben további környezettudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos programot szervez, valamint országos és európai szintű kezdeményezésekhez is csatlakozik.

ELMARAD! – Fejezetek a tatai vízimalmok történetéből

Tisztelt Látogatóink!

A múzeumunkba tervezett esemény a kialakult helyzetre való tekintettel ELMARAD!

Az érdeklődőknek a közeljövőben online elérhetővé fogjuk tenni az előadás anyagát.

Megértésüket köszönjük!

 

A Tatai Helytörténeti Egyesület és a Kuny Domokos Múzeum szeretettel hív minden érdeklődőt a “Fejezetek a tatai vízimalmok történetéből” című helytörténeti előadásra, melyet Stegmayer Máté, a múzeum segédmuzeológusa tart a tatai Német Nemzetiségi Múzeumban (Tata, Alkotmány u. 1.).

Az előadás után rövid malom-sétára kerül sor a Nepomucenus-, a József-, és a Pötörke-malmok érintésével.

A weboldal használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Városkép