“Lacus Felix” TÁMOP pályázat

Category Archive: Kuny Domokos Múzeum

Múzeumok Majálisa 2017.

A múzeumkert ezen a májusi hétvégén mindig a múzeumoké. A múzeumi szakma fesztiválján mindenki bemutatkozik, fővárosi múzeumok, vidéki gyűjtemények, tájházak is, hogy megmutassák az elmúlt év legjobb programját, kiadványát, múzeumpedagógiai kínálatát. A tatai múzeum sátrában is örömmel fogadtuk a látogatókat, kollégákat, szakembereket és érdeklődőket, családokat. Az évente kiadott hívószónak megfelelően most a „kert” témájára reflektálva alakítottuk ki sátrunk kulisszáját, és terveztük meg programjainkat, játékainkat.

A Majális soha nem unalmas. Idén a „Tudássétány” feladatlap volt új elem: a játékosok a játékban szereplő múzeumok sátrainál tudták, a jól megoldott feladatok eredményeként, lepecsételtetni lapjaikat, s így indulni az értékes ajándékokért. A Tudássétány egyik helyszíneként így ismerkedhettünk meg mi is számtalan új múzeumbaráttal, ajánlhattuk Tatát, a város múzeumait, műemlék kertjét és természeti szépségeit az érdeklődők figyelmébe. A „Műtárgysétány” egy csak erre a hétvégére megvalósuló kiállítást jelentett, amely a kerthez kapcsolódó műtárgyakból állt, múzeumonként egy-egy darabból. A Kuny Domokos Múzeum szőlőskertet felidéző csemegés készlete e rendhagyó kiállítás kivételesen szép darabja volt.

Kedvezményes vasárnap

Kedves Látogatóink!

Az eddigieknek megfelelően, havonta egy vasárnapi alkalommal ingyenes a belépés annak aki
a) a 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

Ezúttal kedvezményes vasárnap legközelebb május 28-án lesz, várjuk Önöket szeretettel.

Régészet napja a Kuny Domokos Múzeumban is

Már évek óta május utolsó péntekén és szombatján rendezik meg Magyarországon a régészet napját. Idén első alkalommal múzeumunk is csatlakozott a programhoz. Rendkívül színes események invitálják a múzeumba látogatni vágyókat.

 

reg_nap

Modell utáni rajzolás

P1040826Középiskolás fiatalok mutatták meg művészi tehetségüket a tatai várban. A különböző rajzi feladatok elkészítésére igen rövid idő állt a rendelkezésükre. Az első feladat a portrérajzolás volt, amit húsz perc alatt kellett elkészíteniük. A második feladatra, egy egész alakos kompozíció megrajzolására szintén húsz perc volt. A harmadik feladat volt talán a legnehezebb. A rajzoló fiataloknak 15 perc alatt kellett a mozgás fázisait megörökíteni, szó szerint lépésről-lépésre, miközben a modellek lassú mozgását, lépteit tanulmányozták a feladat kivitelezéséhez. A negyedik feladatra csak 10 perc volt megadva. Itt a kis művészek választhattak, hogy ez idő alatt portrét rajzolnak vagy megpróbálkoznak egész alakos kompozícióval. A nehézség nem csak az idő rövidsége volt, hanem főként az, hogy ellenkező kezükkel kellett rajzolniuk. Végül a fiatalok jó kedvűen, egy vidám élménnyel gazdagodva távoztak.

Ez a program csupán egy kísérleti bemelegítés volt a szervezés alatt álló nagy nyári rajzversenyre! Remélem többeknek már most felkeltette az érdeklődését, hogy egy vidám rajzversenyen megmutassa művészi tudását. Aki nem riad vissza a kihívásoktól hamarosan értesülhet a verseny részleteiről.

Hálás köszönet a modelleknek!

A Kárpátok sárkányainak nyomában

Léteznek-e sárkányok? Milyen alapja van a Sárkány-barlang, Sárkány-lyuk elnevezéseknek?

2017. május 24-én Dr. Virág Attila paleontológus kalauzolja el az Érdeklődőket a jégkorszak világába, a kárpáti sárkányok nyomába.

Szeretettel várunk Mindenkit a Magyarhoni Földtani Társulat, Őslénytani és Rétegtani Szakosztály, valamint a Kuny Domokos Múzeum közös programjára, ahol a 2017-es évre megválasztott Év ősmaradványa kerül bemutatásra.

Időpont: 2017. május 24., 17 óra
Helyszín: Kuny Domokos Múzeum (Tata, Öregvár)

A programon a részvétel ingyenes!

evosmaradvanya_tata

Tata-Tóváros és Vidéke Ipartestület emlékei

2017. május 10-én új időszaki kiállítás nyílt a Tatai Várban, melynek témája az 1886-ban alakult Ipartestület emlékeinek bemutatása. 2016-ban a Kuny Domokos Múzeumot azzal a kéréssel kereste meg a Tatai Helytörténeti Egyesület, hogy a 130 éves megalakulás emlékére foglalkozni kellene a Tatai Ipartestület történetével. Az egy éves munka során ugyan nem lehetett teljes képet alkotni a céheket felváltó szervezet működéséréről, viszont számos egykori tatai kézműves munkásságáról sikerült részelteket megismerni. A gyűjtések során a múzeum a Tatai Helytörténeti Egyesülettel együttműködve, közösségi szolgálatos diákok bevonásával kísérletet tett a városi kézművesek emlékeinek felkutatására. A gyűjtés eredménye pedig a június 20-ig látogatható időszaki kiállítás, amely egymással párhuzamosan mutatja be a magántulajdonban lévő egykori és mai kézművesek munkáit és emlékeit, a múzeumi tárgyakkal. A tárlat célja pedig feltenni azokat a kérdéseket, amelyekkel városunk közelmúltjának egy kis részlete megismerhetővé válik.

Királyok és katonák

Ki a leggyorsabb időutazó?
Ki a király leghűségesebb híve?
Ki ismeri legjobban Tatát?

Ezek a kérdések a két fordulós várostörténeti vetélkedő végén hangzottak el.

Előtte a város iskoláinak csapatai királyaink nyomát keresve végigjárták azokat helyszíneket, ahol a Napóleon elől menekülő I. Ferenc király, a katonai parádéra ide érkező Ferenc József, és a Monarchia összeomlása után trónját visszaszerezni szándékozó IV. Károly király is megfordult annak idején. A nagytemplom kriptájában megkeresték az 1809-ben itt elhunyt Károly Ambrus hercegprímás sírját, aki a katonai táborban tomboló tífusz áldozata lett. Az Esterházy-kastélyban megismerkedtek a gróf lovászával és magával a grófnővel is, hiszen segíteniük kellett a kerti ünnepség szervezésében, amit a házigazdák az itt pihenő Ferenc József tiszteletére rendeztek, sőt részt kellett venniük a királyt fogadó díszkapu tervezésében is. Ezután megpróbáltak egyesült erővel csatlakozni az utolsó magyar király mellett gyülekező sereghez, végül nekik kellett megtalálni és letartóztatni a királyt. Az 1809-től 1921-ig tartó időutazásban egy régi térkép, és az időutazásra jogosító útlevél segítette a csapatokat.

A kérdések és feladatok tovább folytatódtak a döntőben. Műveltségi kérdések, képes feladatok, szerepjátékok váltották egymást, míg a csapatok előtti sakktáblákra felkerültek a helyes válaszokért járó sakkfigurák, kinek több, kinek kevesebb. A legnagyobb izgalommal járó feladat a tóvárosi Károly király utca megkeresése volt. Az utcát azóta átnevezték, az utcanevet elfelejtették. Ennél az egy feladatnál lehetőség volt rá, hogy felhívjanak valakit, egy előre beszervezett, külső, „pártoló tagot”, aki esetleg tudja a választ.

Mindenki nyertes volt a vetélkedőn, és nemcsak a megszerzett élmény és tudás miatt, hanem az ajándékba kapott, a császármanőver képével díszített emlékpohár, a jól megérdemelt sakkjáték és a csokoládé birtokosaként is. A fődíj, a múzeum által az utóbbi években rendezett várostörténeti vetélkedők hagyománya szerint, a múzeum nyári táborában való részvétel volt. A benevezett 10 csapat között, a nyolcadikos, hetedikes, hatodikos csapatok sorában egyetlen ötödik osztályos csapat is indult, és éppenséggel ők lettek a vetélkedő abszolút győztesei: Kakas Imre, Juhász Bence, Eberhard Richárd, Jenei Dénes, a Kőkúti Iskola Fazekas utcai tagintézményéből, felkészítő tanáruk Paulovitsné Guoth Zsófia. Ugyancsak a Fazekas utcai iskolából a hetedik osztályosok csapata lett a második: Brondos Zsófia, Dienes Gréta, Füstös Zsófia, Schek Janka, felkészítő tanáruk ugyancsak Paulovitsné Guoth Zsófia. A harmadik helyen a Kőkúti iskola hatodikosainak gratulálhattunk: Kováts Roland, Lévai Dominik, Tamás Dávid, Török Szabolcs csapatának, felkészítő tanáruk Henzer Zsuzsanna.

Lovak és lovasok Tata múltjában

A Kuny Domokos Múzeum ankétot rendez, amelynek témája városunk gazdag lovas hagyományainak áttekintése, az összefüggések feltárása, az ismeretek összegezése, a kutatási témák kijelölése.

Meghívott vendégeink a terület szaktekintélyei, neves hippológusok: Dr. Hecker Walter, Dr. Gaál Szabolcs, Dr. Prutkay János, Hesp József, Száraz György, Prutkay Zoltán, Pál László, Babochay György, Ernst József, Váczi Ernő, Roskoványi Tamás

Az ankét időpontja 2017. május 16. délelőtt 10 óra, helyszíne a tatai vár.

Az eszmecsere nyilvános, szeretettel várjuk a lovak és lovashagyományok iránt érdeklődőket rendezvényünkre!

Egy kisváros a hátországban - kiállítás