“Lacus Felix” TÁMOP pályázat

Category Archive: Kuny Domokos Múzeum

Befejeződött Vitányvár régészeti feltárásának 5. üteme

A kedvezőtlen időjárás beköszöntével befejeződött a László János régész irányításával folyó régészeti feltárás a várnál. A munkálatokat a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma ismét támogatta 2,5 millió forintos összeggel, amely eddig a legjelentősebb nagyságrend volt.
Ebben az ütemben a vár külső sáncátvágására került sor újabb három helyen, a korábbi tapasztalatok alapján ezeken a helyeken sem találtuk nyomát cölöpfalnak, egyszerű szárazárokról lehetett szó.
A külső várkapu belső oldalán az agyagfalú, vesszőfonatos épület további maradványai kerültek napvilágra. A vár belső magjában pedig újabb építészeti elemeket (ablaknyílás, befalazott ablak, visszabontott, gerendamerevítésű falszakaszok) bontottak ki a munkálatok során, ezek a várról alkotott eddigi képet árnyalják, módosítják. A tavasz folyamán a megnyitott falszakaszok védelme indul meg.

„Tanítványok” – Beszélgetés Árendás Józseffel

Kerti Károly szakköre, az 1948-ban alapított tatai szabadiskolából kibontakozó képzőművész kör tehetséges, fiatal tanítványok sorát indította el a művészpálya felé. Ők ma, befutott művészként is nagy szeretettel gondolnak a mesterre, őket hívjuk meg a Kerti Károly-emlékkiállításra, és kérdezzük őket pályafutásukról, emlékeikről, munkáikról. 

Ezúttal Árendás József Munkácsy-díjas tervezőgrafikus, a Magyar Művészeti Akadémia tagja lesz a vendégünk, a beszélgetést Wehner Tibor Munkácsy-díjas művészettörténész vezeti.

A beszélgetésre a tatai várban, 2018. január 20-án, szombaton, délután 2 órakor várja az érdeklődőket a Kuny Domokos Múzeum.

A beszélgetés után a Kerti Károllyal 1986-ban készült riportfilmet fogjuk levetíteni.

Arendas

Álláspályázatok a Kuny Domokos Múzeumban

Múzeumpedagógus, kommunikációs és régésztechnikus munkatársakat keresünk!
A pontos részletek az alábbi linkeken megtekinthetők:

Múzeumpedagógus

Kommunikációs

Régésztechnikus

Kép karácsonyra – A kölni Háromkirályok-ereklyetartó képe

Köln városának legértékesebb kincse, amely díszes foglalatban a 12. század óta fogadja a zarándokokat, a kölni dómban őrzött Háromkirályik-ereklyetartó. SSS Magorum Ossa – írja az ereklyetartót ábrázoló metszetünk felirata, bizonyságául annak, hogy a Háromkirályoknak is nevezett napkeleti bölcsek csontjait őrzi az ereklyetartó láda. A gyermek Jézust látogató három napkeleti bölcs fontos szereplői Jézus születése eseményeinek – a karácsony történetének.

 A napkeleti bölcsek királyként való megnevezésének, ábrázolásának hagyománya a középkorból származik. Eredetileg Máté evangéliuma mint bölcsekről tesz említést róluk. „Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: »Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.«”

56.16.1A napkeleti bölcsek ereklyéje kalandos úton került Kölnbe. A Szent Keresztfát is megtaláló Szent Ilona, Nagy Konstantin császár anyja bukkant a csontokra palesztínai zarándoklata során, és ő rendelkezett arról, hogy azokat Konstantinápolyba vigyék. 1162-ben bukkannak fel újra az ereklyék, amikor Barbarossa Frigyes császár elfoglalja Milánót, és kancellárja, a kölni érsek rátalál ezekre az ereklyékre. Az ereklyék rendkívüli tisztelete ad magyarázatot arra, miért vitetik azonnal a hadizsákmányként megszerzett kincset Kölnbe, miért készíttetnek számára díszes foglalatot. Nicolas de Verdun, a korszak leghíresebb ötvösmestere készíti el a tölgyfából faragott, bazilika formájú, két méter hosszú ereklyetartó (tulajdonképpen szarkofág) színarany borítását, amely árkádok alatt prófétákat és apostolokat ábrázol, homlokzatán pedig a Háromkirályok imádásának jelenetét, ahol a gyermek Jézus előtt adoráló királyok mögé felsorakozik negyedikként maga a császár, Barbarossa Frigyes is.

A díszesen befoglalt szent ereklyék nagyobb ereklyetartót is kaptak: maga a kölni dóm, ez a hatalmas, gótikus templom azért épült, hogy az ereklyéket, és az azok látogatására érkező zarándokokat befogadja. Így vált Köln a keresztény középkor Róma és Compostela után harmadikként felsorakozó, legnépszerűbb zarándokhelyévé.

Az ereklyeszekrényt 1864-ben nyitották fel először. Ekkor állapították meg, hogy a ládában valóban három férfi csontváza rejtőzik, egy 12 éves, egy 30 éves és egy 50 éves férfi, illetve fiú maradványai. Később még egy alkalommal felnyitották, a szövetmaradványok vizsgálata végett, amelyeket ókori szír damasztként és selyemként azonosítottak. Köln továbbra is büszkén őrzi kincsét a dóm szentélyében.

A Kuny Domokos Múzeum gyűjteményében található metszet, amely a páratlanul népszerű és ismert zarándokhely ereklyetartóját ábrázolja, 1750-ben készült. Felső részén a szentély barokk oltára látható, a Háromkirályok imádása jelenetével, legfelül a betlehemi csillag koronázó motívumával. Az alsó részen a Verduni Miklós-féle ereklyeszekrény látható, amelyet két angyal virág- és gyümölcsfüzérrel díszít.

A dús díszítmény a gazdagság jele: azé a gazdagságé, amelyet Gáspár, Menyhért és Boldizsár becses ajándékai jelentenek, és főleg azé a gazdagságé, amelyet az ereklyék jelentettek Köln városa számára, hiszen miattuk kereste fel zarándokok sokasága a Rajna-parti várost, ez jelentette virágzásának zálogát.

“Tanítványok”

A Kerti Károly-emlékkiállításhoz kapcsolódik decemberben induló programsorozatunk.

Kerti Károly szakköre tehetséges tanítványok sorát indította el a művészpálya felé. Ők ma, befutott művészként is nagy szeretettel gondolnak a mesterre. Őket hívjuk meg a Kerti Károly-emlékkiállításra, őket kérdezzük pályafutásukról, emlékeikről, munkáikról.

Elsőként Lévai Ádám képgrafikus és Szabó Andrea tervező grafikus lesz a vendégünk a tatai várban, 2017. december 2-án, szombaton, délután 3 órakor.

December 16-án Szigetvári Krisztina és Görözdi Géza érkezik. Januárban Árendás József Munkácsy-díjas grafikusművésszel beszélget Wehner Tibor művészettörténész, majd Hérics Nándor és Neuberger István következik.

Szeretettel várjuk a mester és a tanítványok tisztelőit, barátait és az érdeklődőket!

tanitvanyok-1

Tudományos Műhelyek Komárom-Esztergom megyében VI.

A Kuny Domokos Múzeum tisztelettel vár minden érdeklődőt 2017. november 20-án, 9 órakor kezdődő, Tudományos műhelyek Komárom-Esztergom megyében VI. helytörténeti konferenciára a tatai várba.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tudományos Műhelyek Komárom-1

Tudományos Műhelyek Komárom-2

Bőr alapanyagú műtárgyak elsődleges kezelése

Szakmai műhelygyakorlat a Kuny Domokos Múzeum Deák Ferenc utca 3. sz. alatti épületében
2017 november 9. és november 15.

A program egy vetítéssel egybekötött előadással kezdődött, melyen először a bőr mint alapanyag megismerésével, feldolgozásával, majd a bőrből készült tárgyak károsodásaival, a megfelelő kezelési és tárolási módszerekkel ismerkedhettek meg a résztvevők.
Az előadás után az alapismeretekre épülő gyakorlat színesítette az előadást. Különféle állatok bőréből kikészített mintákat kellett beazonosítani az általunk összeállított segédanyag alapján, mikroszkóp segítségével. A felhasznált bőrminták és a segédanyag összeállításánál figyelembe vettem a főként néprajzi illetve történeti tárgyaknál leggyakrabban előforduló bőrfajtákat.

20171116_104458 20171116_105251

Célunk az volt, hogy a látottak, hallottak és a gyakorlat során megszerzett információk alapján a résztvevő tisztában legyen azzal, hogy milyen típusú károsodott bőrtárggyal áll szemben és ennek megfelelően tudja megtenni az elsődleges lépéseket a tárgy megóvása érdekében, illetve milyen helyes tárolási körülményeket célszerű biztosítani a bőr alapanyagú tárgyak részére.

20171116_105002 20171116_105345

 

Beszámoló – Mikrobiológiai alapismeretek

Szakmai Műhely-gyakorlatot tartott Németh Anita Judit festő-restaurátor, a Kuny Domokos Múzeum, Deák Ferenc utca 3-as szám alatti épületében november 7-én és november 15-én Mikrobiológiai alapismeretek témakörben.

A vászonra és fatáblára festett képeken előforduló penészgomba-szennyezések laboratóriumi vizsgálata és a természetes anyagok lehetséges szerepe az ellenük való védekezésben, volt a kétórás foglakozás fő gondolatmenete. 

A vetítéses előadás mellett a résztvevők izgalmas beszámolót hallhattak a korábbi munkáim során tapasztalt mikrobiális fertőzések okozta egészségügyi problémákról, azok hatékony kezeléséről, továbbá számos penészfertőzött műtárgy természetes anyagokkal történő sikeres fertőtlenítéséről.

 A képi bemutatót tárgyi eszközök bemutatása is kiegészítette:

 • Mintavételre szolgáló steril tamponpálcika, pipetta, oltókacs
 • Fiziológiás sóoldat
 • Natív mintakészítéshez szükséges megfelelő tárgylemez és fedőlemez
 • Cellux-levonatos mintakészítéshez szükséges tárgylemez, színezék (laktofenol-gyapotkék)
 • A cellux-levonatos mintavétel gyakorlati bemutatása
 • Parafilm használata
 • Illóolajok és természetes növényi összetételű fertőtlenítő szerek bemutatása
 • Különböző illóolajok illatának felismerése

A résztvevők megtanulhatták a fontosabb alapfogalmakat, helyes kifejezéseket, a mikroorganizmusok életfeltételeit (amelyek ismerete elengedhetetlenül fontos a preventív állományvédelemben), szaporodásukat, gyakorlati felosztásukat. A különböző anyagú (papír, fa, bőr, vászon, textil, műanyagok) műtárgyakra kifejtett károsító és lebontó hatásukról is láthattak izgalmas képi összeállítást.

Korábbi laboratóriumi munkám során dokumentált eredményekről való képi beszámolás:

 • Mikrobiális levegőminőség vizsgálata a műtárgyak környezetében
 • Mikrobiális fertőződési hajlam vizsgálata a restaurálásban alkalmazott természetes és szintetikus anyagokon
 • Az illóolajok és különböző antifungális fertőtlenítő szerek antimikrobiális hatásának vizsgálata penész- és élesztőgomba tenyészeteken

Az előadás anyagából, a hallott információk megértése érdekében egy kétoldalas kérdőív kitöltésével zárult a foglalkozás. 

P1050916 P1050898

Egy kisváros a hátországban - kiállítás