“Lacus Felix” TÁMOP pályázat

Category Archive: Német Nemzetiségi Múzeum

Kitelepítés emléknapja

1946. január 19-én indult el az első vonatszerelvény Budaörsről, amely az elűzött magyarországi németeket a kitelepítési rendelet értelmében Németországba vitte. A győztes nagyhatalmak a második világháborút lezáró potsdami konferenciájuk végén állapodtak meg arról, hogy a Lengyelországban, Csehországban és hazánkban maradt német lakosságot vagy annak egy részét “szervezett és humánus módon” át kell telepíteni Németországba. Az események emléke élénken él az áldozatok, a hozzátartozók fejében, sorsfordító hatása volt az emberek életében. Ötödik éve emlékezünk meg erről az időszakról, illetve a Komárom-Esztergom megyei németséget ért jogfosztásokról január 19-én Tatán a Német Nemzetiségi Múzeumban.

Michl József Tata város polgármestere a megemlékezésen kiemelte, hogy a megemlékezések alkalmával mindig valami szomorú dolognak állítunk emléket. A jó dolgoknak kevésbé tudunk örülni, mint amennyire a nehézségek miatt bánkódunk. A megemlékezések alkalmával viszont mindig kapunk egy lehetőséget, hogy az események felidézésével, a tanulságok levonásával egy kicsit jobb emberré váljunk, illetve elgondolkozzunk mi vajon képesek lennénk-e a nehézségekben helytállni, jó döntést hozni.

A múzeum számára kiemelten fontos, hogy a történelem közelmúltbeli eseményeit az emberek szemszögéből vizsgálja, ezáltal a személyes történelem megismerhető legyen. Ezt a gondolatot ragadták meg a tatai Eötvös József Gimnázium diákjai, akik a múzeumban fellehető egyéni visszaemlékezésekbe, mint az események szereplői képzelték bele magukat. Kadlecsikné Stockbauer Csilla tanárnő vezetésével olyan műsort állítottak össze a megemlékezésre, amelynek során a jogfosztást megélt személyeket jelenítették meg, szövegük alapját a valós események képezték.

A diákok műsorát követően nehéz volt szavakat találni, de Waldmann-né Baudentisztl Éva a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzatának elnökasszonya elmondta, hogy a meghallgatott történetek tükrében még értékesebb az a szabadság, amivel jelenkorunkban rendelkezünk és identitásunkat, nemzetiségünket ma megválaszthatjuk.

A megemlékezésen közreműködött a Baji Hagyományőrző Énekkar Bokodiné Kovács Katalin vezetésével, illetve Schmidt Mónika zongorán kísérte Szladik Míra és Vass Nikoletta előadását.

Meghívó

A tatai Német Nemzetiségi Múzeum tisztelettel meghívja a magyarországi németek kitelepítésének emléknapján tartandó megemlékezésre 2018. január 19. 17 órára

A megemlékezés programja:

Ünnepi beszédet mond: Waldmann-né Baudentisztl Éva a KEM Németek Önkormányzatának elnöke és Michl József Tata város polgármestere

Eötvös József Gimnázium diákjainak műsora
Szladik Míra és Vass Nikoletta (Zongorán kísér: Schmidt Mónika) Mendelsohn: A vándormadár búcsúja című darabját adja elő

Baji Német Hagyományőrző Énekkar műsora

meghivo_180119

Meghívó – Karácsonyvárás a Német Nemzetiségi Múzeumban

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Német Nemzetiségi Múzeum és a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi programjára 2017. december 15-én 17:30-tól. A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatással egybekötött nyílt ülést tart a múzeumban, majd ezt követően a kecskédi Christkindlspiel kerül bemutatásra, végül a Dunaszentmiklósi Német Dalkör karácsonyi dalokat ad elő.

meghívó

Könyvbemutató: A széna illata

Hartmann Miklós: A széna illata című könyvet mutattuk be 2017. november 23-án a Német Nemzetiségi Múzeumban. A magyar nyelvű kötet a német betelepülés sajátos körülményeit segít áttekinteni. A széna illata időutazásra invitál, egy család történetén keresztül mutatja be az Esterházy uradalom 18. századi német betelepítéseit és végig kíséri hat generációjának sorsát az 1950-es évek elejéig. A könyv nem csak a társadalmi környezetet, hanem a korai mezőgazdálkodás eszközeit, módszereit, termékeit, piaci viszonyait mutatja be, de ennél még fontosabb, hogy az emberi kapcsolatokat; a család központi, mindent megalapozó szerepét és az emberek egymásrautaltságát is. A regényes történet szereplőinek sorsát a szerző saját elődjeinek életútján keresztül formálta.

A bemutatón dr. Salamon Éva a kötet szerkesztője beszélt a könyv szerkezetéről, és elmondta, hogy minden egyes fejezet egy generáció történetét mutatja be. A fiatal olvasók közelebb kerülhetnek egy olyan világhoz, amelyben a kényelem és biztonság állandó hiányával kellett szembenézni. Átélhetik azt, hogy a dédnagymama szintén volt egyszer szép és fiatal, aki kedvességével, mosolyával elvarázsolt egy fiatalembert. Az idősebb olvasónak üdítő nosztalgia a nagyszülők korát, a gyermekévei hangulatát idéző múlt. Visszanézni kétszáz évre egyetlen család sorsán keresztül nem csak élmény, de tanulságos is. A kötet szerzője Hartmann Miklós, a háttérkutatás élményeit és tapasztalatait tárta az olvasók elé. Végül Michl József Tata Város polgármestere a könyv alapgondolatát méltatta. Mindannyiunk feladata továbbadni a múltat a következő generációknak, de az általunk összegyűjtött emlék és tudás átadásához szükség van az ilyen összefoglaló munka elkészítésére.

A könyv beszerezhető a tatai és komáromi könyvesboltokban, továbbá megrendelhető a fb.me/aszenaillata oldalon, vagy aszenaillata@gmail.com e-mail címen.

Meghívó

2017. november 23-án 5 órakor szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Német Nemzetiségi Múzeumba, ahol bemutatásra kerül Hartmann Miklós: A széna illata című regénye. Az alkotás egy Komárom-Esztergom megye területére települő német család történetét dolgozza fel, sorsfordító történelmi időszakokat ívelve át.

A könyvet bemutatja a kötet szerkesztője Dr. Salamon Éva és Busa Mónika, a Német Nemzetiségi Múzeum néprajzosa.

meghívó, plakát-a széna illata-jav

Nyitva tartás novembertől

Tisztelt Látogatóink!

A Kuny Domokos Múzeum, Vár novembertől az alábbi nyitva tartással várja Önöket:

Keddtől vasárnapig 09.00-17.00

 

„Ha elnémulnak egykor mindenek, ki tudja majd, hogy én is éltem?”

Idegen ég alatt – Oroszföldön meggyötörve címmel 2017. szeptember 29-én vándorkiállítás érkezett a Német Nemzetiségi Múzeumba. A tárlat a második világháború végén Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt magyarországi fiataloknak állít emléket. Sztálin parancsára 1944 novembere és 1945 áprilisa között 250-300 ezer civil lakost vittek el az ún. történelmi Magyarország területéről, amelyből 130 ezerre tehető a német, illetve kárpátaljai, erdélyi, felvidéki, és vajdasági magyar deportált száma. A háborút követő zűrzavaros időszakot az újrarendeződő hatalom, valamint a győztes fél közös erővel etnikai és politikai tisztogatásra használta fel. „Málenkij robot”, azaz 2 hetes kis munka hazugságával vitték el otthonról azokat a civileket, akik 3-5 évet töltöttek a szovjet lágerekben, és a Donyec-medence szénbányáiban „tették jóvá, amit el sem követtek”. A kiállítás Pécsett készült, Walterné Müller Judit a Janus Pannonius Múzeum igazgatóhelyettesének kutatásai és gyűjtései képezték az alapját, amelyet a rendező installációk és korabeli tárgyak, emlékek segítségével tett átélhetővé, megérthetővé.

A megnyitó ünnepségen Michl József, Tata Város Polgármestere a kiállítás a szomorú tényei mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a legrosszabb körülmények között is embernek kell maradni és meg lehet találni az élet apró örömeit, amely egyben a túlélés záloga lesz a nehéz időkben. Dr. Schmidtmayer Richárd a Kuny Domokos Múzeum igazgatója kiemelte, hogy a sorsfordító történelmi eseményeket bemutató tárlat az egyéni emlékeket állítja középpontba, amely Komárom-Esztergom megyében is fontos kérdés, egyben lehetőség, hogy az eddig elhallgatott történetek előkerüljenek és a múzeumba eljussanak. Heinek Ottó a Magyarországi Németek Önkormányzatának elnöke megnyitóbeszédében elmondta, hogy a 20. század hatalom irányította konfliktusai az ilyen tárlatok segítségével talán eszünkbe juttatják, hogy a jenlegi zűrzavaros világban fontos az emberek egymás felé fordulása és megértés képessége. Walterné Müller Judit személyes tapasztalatival színesített, tartalmas tárlatvezetése a megnyitón résztvevőket segítette a kiállítás befogadásában, egyben emlékeket ébresztett, gondolkodásra, beszélgetésre késztetett mindenkit.

A megnyitót a Környei Német Nemzetiségi Dalkör (vezető: Goór Józsefné) műsora tette ünnepélyessé, illetve a Baji Hagyományőrző Fiatalok Klubja vállalta a rendezvényt kisérő fogadás előkészítését és lebonyolítását.

Meghívó – Idegen ég alatt – Oroszföldön meggyötörve

A tatai Német Nemzetiségi Múzeum tisztelettel meghívja Önt az Idegen ég alatt – Oroszföldön meggyötörve című vándorkiállítás megnyitójára szeptember 29-én 17:30 órakor. A tárlat a szovjet kényszermunkára 1944-1949 között elhurcolt magyarországi fiataloknak állít emléket.

A kiállítást megnyitja: Heinek Ottó a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke

Köszöntőbeszédet mond: Michl József Tata Város polgármestere

A kiállítás kurátora: Walterné Müller Judit (Janus Pannonius Múzeum, Pécs)

 

A megnyitón közreműködik a Környei Német Nemzetiségi Dalkör.

meghivo

Egy kisváros a hátországban - kiállítás