Nyomtatott vallásosság

Szentképek a plébániáról

 

Az 52. Eucharisztikus Világkongresszus évében szentképekből készítettünk kiállítást a Német Nemzetiségi Múzeumban. A szentképek egy magángyűjtemény részét képezik, amelyekből a Múzeum azt a feladatot vállalta magára, hogy a német nyelvű darabokat digitalizálja és rendszerezését elvégzi, valamint kiállítást készít a rendelkezésre álló anyagból.

 

A Tatai Szent Imre Római Katolikus Plébánián jelenleg hivatalát ellátó Kovács Csaba Albert esperes-plébános gyűjteménye főként azt a 19-20. századi időszakot jeleníti meg, amikor a grafikai sokszorosító eljárások elterjedésével a szentkép „tömegcikké” vált. A magángyűjtemény sok ezer magyar darabból és kb. 200 német nyelvű darabból áll, továbbá megjelenik a gyűjteményben néhány olasz, lengyel, francia, angol, és jelentősebb számú holland nyelvű szentkép.

 

A német nyelvű szentképek értelmezése esetében az áttekintett szentképeket tematika szerint rendszereztük, majd feltettük azt a kérdést, hogy miért kerültek a különböző témájú képek az emberek tulajdonába. Miért volt fontos, hogy szentképeket tudjunk magunkénak? Mit tudhatunk a szentképeket birtokló ember gondolkodásáról, ha végigtekintünk a tárgyakon?

 

Az így kialakított csoportjainkat 9 molinón ismerhetik meg, a keretekbe helyezett további szentképek az adott témához kötődő darabok sokaságát mutatják.