opening hours

Monday – Thursday: 9 am. – 16 pm.
Friday: 9 am. – 14 pm.
Saturday: 9 am. – 17 pm.

Sunday: Closed, for groups, after prior appointment visited!

 

Appointment: one day before the visit. Monday to Friday form 10 am. to 16 pm.

Contact

address: 2890 Tata, Alkotmány utca 1.

phone number: +36 34 / 381-251

email: info@kunymuzeum.hu

ticket

Full price ticket: 500 HUF/person

Discount ticket: 250 HUF/person


Combined tickets to all exhibitions:

full price: 1300 HUF/person

dicount tickets: 700 HUF/person


Guided tour:

Hungarian: 1500 HUF

German: 3000 HUF

 

All out prices include VAT!

KEDVEZMÉNYEK

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár) Amennyiben:

 • 6. életévét be nem töltött kiskorú
 •  a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy)
 • fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő)
 • a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik
 • legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja
 • közoktatásban dolgozó pedagógus
 • a 70. életévét betöltötte

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár, az alábbi napokon:

2020-ban . . .

Amennyiben:

 • a 26. életévét még nem töltötte be
 • 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő)

50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

 • a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig
 • 62 év felett

Nemzeti ünnepeken, március 15, augusztus 20, október 23-án állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

_DSC0109

exhibitions

history

The Germans – with a population of almost quarter a million – are Hungary’s largest minority. Since 1972 the German Nationality Museum has been commissioned with the collection of their material and intellectual treasures nationwide. The first exhibition was opened in 1973 in the Miklós Mill. After becoming independent, the exhibition moved to the Nepomuk Mill in 1983. The former water mill was built in 1758 by the plans of Jakab Fellner and its name was given after the patron saint of millers and water transportation users St. John Nepomucene the wooden statue of whom decorates the façade of the building. The nearly 500 m² exhibition hall of the museum is in the main building. The former granary is the artefacts storeroom. The collection is regularly used by Hungarian and foreign researchers and college or university students studying this topic in their thesis. The museum exhibition with the name “Germans in Hungary” opened in 1997 and it depicts the most important stages of the history of the Hungarian German minority and their cultural characteristics. After their settlement, this ethnic group created their own individual culture the main features of which are traceable in their traditional ethnic culture represented in their ethnographic artwork.