Költözik a könyvtár – új helyen kezdte el működését múzeumunk szakkönyvtára

Korábban beszámoltunk arról, hogy a múzeum könyvtára a vár tornyából új helyre, a volt városi rendelőintézetbe költözik. Az összecsomagolás után most a munka második szakasza, a kipakolás és az új helyen való berendezkedés zajlik. Ehhez a múzeum új, korszerű, tömörített polcrendszert vásárolt, ami lehetővé teszi, hogy ugyanakkora helyen jóval több könyvet és dokumentumot lehessen eltárolni. Erre szükség is van, mivel a Kuny Domokos Múzeum könyvtárának anyagát több mint ezer dobozban szállították új helyére.


A múzeumi könyvtárak a múzeumi gyűjteményekhez kötött ismeretterületek dokumentumait gyűjtik. A múzeumunk szakkönyvtárának állománya alapvetően szakirodalomból áll. Könyvtárunk elsődleges célja a kutatók, muzeológusok kiszolgálása, akik a régészet, a történelem, a néprajz, a művészettörténet, a természettudományok, és helyismereti témák kapcsán keresnek tartalmakat.


A Kuny Domokos Múzeum könyvtárának alapját a tatai piarista gyűjtemény államosítása után annak múzeumunkba került darabjai képezik. A könyvtár gyarapításához hozzájárultak olyan személyek is, akik a két világháború között foglalkoztak a régi tárgyak gyűjtésével, vagy csak voltak a múlttal foglalkozó könyveik, majd később ezt az anyagot a múzeumnak eladták, illetve elajándékozták. Így kerültek be könyvek a híres műgyűjtőktől, Kállay Ödöntől és Lenhardt Györgytől. Amikor lehetőség volt rá, könyvhagyatékot is vásárolt a múzeum. Ezek közül kiemelkedő Révhelyi Elemér és Dornyai Béla gyűjteménye, valamint Szőke Béla könyvtárának kötetei. A könyvtár több muzeális kötettel is büszkélkedhet, köztük egy görög-latin lexikonnal 1621-ből, amely egyben a legrégebbi kiadványunk is.


Fotóink immár az új helyszínen készültek, ahol a hatalmas munka a teljes könyvtári állomány revíziójával is párosul. A munkában a múzeum szinte minden dolgozója részt vesz Horváthné Ékesi Gabriella könyvtáros irányításával. Köszönettel tartozunk munkatársainknak és önkéntes segítőinknek, hogy a könyvtár költözésével kapcsolatos feladatokban segítségünkre vannak!