A magyarországi németek kitelepítésére emlékeztünk

2020. január 18-án délután a magyarországi németek kitelepítésének emléknapján tartandó megemlékezésre invitálták a szervezők – Tata Város Önkormányzata és a Kuny Domokos Múzeum – a megye lakosságát.

 

Az Országgyűlés 2012. január 10-én tárgyalta és határozatban nyilvánította január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjává, arra emlékezve, hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el Magyarországot az elüldözött német nemzetiségűeket szállító első vonatszerelvény.

 

A szombat délutáni rendezvényen először a magyarországi németek himnusza hangzott fel a Környei Német Nemzetiségi Dalkör és vendégeink közös előadásában. Ezt követően a korabeli történéseket Kovácsné Horváth Viktória, a múzeum munkatársa idézte fel.  A fiatalabb generáció is képviseltette magát ezen a délutánon: a Talentum Gimnázium 9., 11. és 12. osztályos diákjai „Kollektíven” címmel megemlékező műsoruk keretében elevenítették fel az akkori eseményeket, felhasználva az eddigi évek során a múzeumban gyűjtött megyei emlékeket. A drámacsoport felkészítője Szűcs József, aki a szakgimnáziumban a drámacsoport vezetése mellett osztályfőnöki is feladatokat is ellát, korábban pedig a megyében nagy sikerrel működő Talpalatnyi Színházat is vezette. A zene nyelvén folytatódott tovább a délután programja. A Környei Német Nemzetiségi Dalkör előadásában hangzott fel egy német nyelvű dalcsokor, amelyben a dalkört Goór Józsefné kórusvezető, harmonikán kísérte.

 

Köszöntőt mondott Waldmann-né Baudentisztl Éva, a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzatának elnöke. Fontosnak tartotta elmondani, hogy az emlékezés, a múlt ismerete minden generáció számára fontos, külön köszönet illeti a Német Nemzetiségi Múzeum munkatársait, akik elhivatottak az ilyen jellegű programok felkarolásában is.

 

Nevek, sorsok elevenedtek fel a jelenlévők emlékeiben ezen a délutánon. Generációk sora jött el leróni tiszteletét, és fejet hajtani az elődök, az áldozatok előtt. A múzeumi programot követően a résztvevők Kapucinus templomban celebrált szentmisén vettek részt, amelyet a Magyarországról elhurcolt németekért, és mindazokért ajánlottak fel, akiket nemzetiségi származásuk miatt jogaiktól megfosztottak és üldöztek. A szentmisén közreműködött a Környei Német Nemzetiségi Dalkör, Popovics Milán kántor vezetésével.