Kultv. 45/A §. (2) bekezdés i) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeum szakmai-módszertani központként mindegyik alábbi témakörben évente legalább két módszertani műhelygyakorlatot szervez a megye közigazgatási területén működő muzeális intézmények munkatársai számára:

Restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve
2018.09.11. Képkeretek állagmegóvása
2018.09.27. Festmény- restaurálási alapismeretek

Gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékenység körében
2018.03.22. Múzeumi digitalizálási a közfoglalkoztatás segítségével.
2018.11. Gyűjteményi nyilvántartások gyűjteménykezelő program segítségével. Gyakorlati tapasztalatok az Emir 3.0 szoftver használata alapján

Múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális intézmények közművelődési szakemberei számára
2018.03.12. “Érezni kell a nőnek új szelét az időnek…”
2018.09. A kompetenciaalapú oktatás lehetőségei