Kuny Domokos Múzeum, Vár

Hétfő: SZÜNNAP
Kedd - péntek: 10.00 - 18.00
Szombat-vasárnap: 9.00-18.00
(+36) 34/381 251

Sima bejegyzés

Kép a katedra fölött: Kalazanci Szent József magyar ifjakkal

A tatai piaristák festménye

A Tatai Barokk Fesztivál alkalmából megnyílt kiállításunk egyetlen képet állít a középpontba.
A piarista rend alapítóját, Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló festményt egy tatai polgár, Schuperger Károly kovácsmester rendelte meg a festőtől Bécsben. A képet, amely 1767. augusztus 15-én érkezett Tatára, a donátor a tatai piarista társház retorikai és poétikai osztályába szánta.
A mozgalmas kompozíció, az égi és földi alakok egymásba fonódása, az érzelmes fény-árnyék kezelés a festményt a legszebb ismert Kalazancius-ábrázolások közé emelik.
A kép mestere Felix Ivo Leicher, Franz Anton Maulbertsch-nek, a nagy barokk mesternek a tanítványa és munkatársa. Felix Ivo Leicher (1727-1812) a piaristák pártfogoltja volt. A morvaországi Freiberg piarista iskolájából került a bécsi művészeti akadémiára. Sohasem szakadt el a kegyestanítórendtől: számos ausztriai, cseh-, morvaországi és magyarországi piarista templom számára festette meg az alapító képét.
Kalazanci Szent József az oltárképeken – így képünkön is – tanítványaitól körülvéve jelenik meg, amint a Szűzanyához imádkozik. A tanítványok rendjének hivatását jelképezik. Kalazancius 1597-től kezdve ingyenes iskolákat működtetett Rómában, elsősorban a szegény családok gyermekei számára. A Kegyes Iskolák Isten Anyjáról Nevezett Kongregációját XV. Gergely pápa 1621. november 18-án emelte szerzetesrenddé.
Kalazanci Szent József kitüntetett tisztelete a Szűzanya iránt egy látomásban öltött formát. A rendalapító előtt megjelent a Madonna, és megígérte pártfogását rendje számára. A Kalazanciust ábrázoló festményeken e látomás elbeszélését látjuk, illetve a kegyestanítórend égi pártfogóinak képét szemlélhetjük egyszerre.

A piaristák tatai letelepítése 1765-ben történt, az 1764-ben elhunyt Esterházy Miklós gróf szándéka szerint és az ő emlékezetére. A piarista rend Mária Terézia uralkodása alatt, ebben az időszakban erősödött meg, a felvilágosodás eszméjének terjedésével, amely a tudást, az iskolázást igen nagyra értékelte. A kegyestanítórend éppen ezt képviselte: az erény, a jámborság mellett a tudás értékeinek átadását.

1765 tavaszán Fellner Jakab tervei alapján elkezdődött Tatán a társház építése. 1767-ben, Kalazancius szentté avatásának évében elkészült a festmény. A kép augusztus 15-én érkezett Tatára, a legnagyobb Mária-ünnep, Nagyboldogasszony napján. A képet bizonyára ünnepi körülmények között fogadták a kegyesrendi atyák, még akkor is, ha a festmény nem a kápolnába, nem oltárkép céljára készült, hanem az iskola tantermébe.

A Kalazanci Szent Józsefet ábrázoló, kivételes szépségű alkotás évtizedek óta a Magyar Nemzeti Galéria állandó barokk kiállításán látható. Tárlatunk, amely a festmény származását, történetét, témáját mutatja be, a tatai piarista gimnázium alapításának 250 éves jubileumára készült.

Kövesdi Mónika

Egy kisváros a hátországban - kiállítás