Kuny Domokos Múzeum, Vár

Hétfő: SZÜNNAP
Kedd - péntek: 10.00 - 18.00
Szombat-vasárnap: 9.00-18.00
(+36) 34/381 251

Sima bejegyzés

Grotta, hetedszer

Hihetetlennek hangzik, de a tatai múzeum fiatal művészeknek szánt, kortárs képzőművészeti projektje, az augusztus elején megrendezett, Grotta főcímet viselő csoportos kiállítás komoly múltra tekint vissza: hetedik évébe lépett.

A hetes szám igézetében az idei Grotta különös jelentésmezőt célzott meg. A zsoltárból vett idézettel egy, a korábbi tematikákhoz képest lelki természetű, transzcendens, de mindenképp filozofikusabb és mélyebb értelmű gondolatiságot vetett fel. Maradjunk a ’mélyebb’ kifejezésnél, hiszen pontosan erről van szó: a mélységekről, olyan fajta mélységekről, amelyek földrajzilag szokatlan helyen, az elbukott lélek tájain keresendők. A 129. zsoltár a bűnbánat és kegyelem zsoltára, ennek kezdősoraira épül a kiállítás gondolata:

De profundis clamavi ad te Domine / A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Domine exaudi vocem meam. / Uram hallgasd meg a szavam!

A lélek örök küzdelméről van itt szó, a gyarlóságunk feletti kétségbeesésről, a legmélyebb pontból felfelé emelt tekintetről, felfelé vágyakozásról, a sárból való felemelkedésről, a menedékről, amely után áhítozunk. Akár az eredeti, ószövetségi értelemben gondolunk a sorokra, akár mai közegünkre, világunkra vetítve értelmezzük, ugyanaz az alaphelyzet: a fent és lent rétegei kommunikálnak, miközben a tekintet felfelé irányul, a sötétből a fény felé, a mélyből a magasság felé. Csekélyke földi létünk foglalható bele ebbe a szituációba: ember mivoltunk öntudatra ébredése és vágyakozása a tökéletesség felé. A zsoltáríró biztos hitét a felemelkedésben (a megbocsátásban, az irgalomban, a megváltásban) a témához, az idézett sorokhoz később nyúló szerzők részéről az emberi faj, a kreatúra gyarló mivoltának hangsúlyozása váltotta fel. Ekként választottuk mi is a kezdősorokat útmutatóul, hogy ember-voltunk és az általunk létrehozott világ képére irányítsuk a figyelmet – ez lenne a mélység világa. Onnan tekintünk felfelé, fény felé tapogatva, megkonstruálva magunknak utat, elvet, magyarázatot.

A tárlat két kiemelt, díjazott művésze, akiknek önálló kiállításon lesz lehetőségük a bemutatkozásra, Kiss Ágnes Katinka és Haszon Ákos.

Egy kisváros a hátországban - kiállítás