“Lacus Felix” TÁMOP pályázat

Egy dunántúli kúria kincsei

Posztoczky Károly földbirtokos, műkedvelő csillagász és meteorológus 1882. március 28-án született. Felsőbb iskoláit a budapesti Műegyetemen végezte. Érdeklődése a csillagászat felé terelte, Tass Antalnál és Kövesligethy Radónál hallgatott csillagászatot. Ezen kívül közgazdaságtant és geodéziát is tanult, és orvosi tanulmányokat folytatott. Édesapja súlyos betegsége miatt a tudomány iránt elkötelezett ifjúnak rövidesen át kellett vennie a Környétől 3 km-re nyugatra fekvő erdőtagyosi birtok irányítását.

Itt építette meg csillagvizsgálóját, amelyre Konkoly Thege Miklós fizikus és csillagász (egyébként a szomszédos birtok ura) példája inspirálta.

Az erdőtagyosi csillagda létrehozásáról Posztoczky így emlékezett:

“… az állandó érdeklődés a csillagászat iránt, a nagy Univerzum csodálata és azok a szép napok, miket kedves öreg barátom, Konkoly [Thege] Miklós oly szép ógyallai csillagdáján töltöttem, inspirált arra, hogy én is hasonlót építsek.”

Így indult el a dunántúli közbirtokos nemes tudományos pályája. Az udvarházi kultúra kulisszái között képzeljük el az ékszerként csillogó, drága műszereket, a refraktorok és okulárok mellett a csillagászathoz nélkülözhetetlen többi csodát, a márkás  fényképezőgépeket, pontos órákat, amelyek megfigyeléseit segítették és dokumentálták. Számos tudományos cikket írt, és nemzetközi tudományos társaságok tagja volt. A csillagászat mellett 1905-től 1962-ig folyamatosan végzett meteorológiai megfigyeléseket. Meteorológiai állomása az országos hálózat része volt.

Az erdőtagyosi kúriát, amely 1878-ban került a Posztoczky-család birtokába, 1835-ben építette Huszár Ferenc országbíró-helyettes. 1950 után az épületet az állami gazdaság vette birtokba, egyszerűen hagyták elpusztulni. Posztoczky Károly életének 81. évében, 1963-ban, Környén hunyt el.

Legfontosabb műszereit és nagy távcsövét halála után a Komárom Megyei Tanács vette meg minimális összegért. Ezek tették lehetővé, hogy 1973-ban megépüljön a tatai csillagvizsgáló, amelyben ma már méltó módon kerül elhelyezésre hagyatéka. 2015 márciusában Posztoczky Károly unokája újabb, a tudós emlékét őrző műszereket, személyes tárgyakat, és a hajdani kúria és dolgozószoba berendezéséhez tartozó bútorokat ajándékozott az emlékmúzeummá alakított tatai csillagvizsgálónak. A muzeális gyűjteményi anyag így kinőtte a csillagda emlékmúzeumának terét. Kiállításunk a vár falai között ha rövid ideig is, de egészében mutatja be most először a közönségnek a maga teljességében ezt a gyűjteményt.

A kiállítást Bartha Lajos csillagász, tudománytörténész nyitotta meg, megrajzolva a vidéki kúria és birtok urának, Posztóczky Károlynak tudományos pályaképét.

Kovaliczky István – Kövesdi Mónika

 

Egy kisváros a hátországban - kiállítás