“Lacus Felix” TÁMOP pályázat

ARS SACRA Szakrális Művészetek Hete

“Kép a katedra fölött” című kiállításunk a 250 éve alapított és 1948-50-ben államosított, felszámolt tatai piarista rendházra emlékezik. A szóban forgó képet egy tatai polgár rendelte meg Bécsben, kifejezetten a tatai társház tanterme számára.
Az Ars Sacra fesztiválon még egyszer a képre irányítottuk a figyelmet, amely a piarista rendtörténetnek, a tatai rendház történetének, a rendalapító Kalazancius ábrázolásainak összefüggéseibe illeszkedik és a piaristákhoz kötődő festő, Felix Ivo Leicher életművére vet fényt. Összekötöttük a tárlatlátogatást egy sétával, amelynek célja a 65 éve zárt, kiürített piarista kápolna, és az utóbbi években már szintén üresen álló rendház megtekintése volt. Szó esett műkincsekről, oltárképekről, falfestményekről, kőfaragókról, rendi jelképekről.

Egy kisváros a hátországban - kiállítás