Kuny Domokos Múzeum, Vár

Hétfő: SZÜNNAP
Kedd - péntek: 10.00 - 18.00
Szombat-vasárnap: 9.00-18.00
(+36) 34/381 251

Sima bejegyzés

Álláspályázat – Állományvédelmi munkatárs

Álláspályázat – Állományvédelmi munkatárs

A Kuny Domokos Múzeum

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

Állományvédelmi munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménybe került műtárgyak szakszerű állagmegóvása, tisztítása, a raktárak állapotának folyamatos monitorozása. A hatókörbe tartozó muzeális intézmények látogatása, anyagának felügyelete, monitorozása, műtárgyvédelmi feladatok ellátása. Segítségnyújtás a raktárak rendezésében, a tárgyak konzerválásában, kiállításra való előkészítésben. Preventív műtárgyvédelmi, módszertani feladatok ellátása. Műtárgyvédelmi végzettség hiánya esetén, tanfolyam elvégzése kötelező.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Egyetem, restaurátor, műtárgyvédelmi munkatárs, raktárkezelő,
  •       Gyűjteményi gyakorlattal rendelkező muzeológus – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  •       B kategóriás jogosítvány,
  •       • Kiemelkedő szintű precizitás, • Csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság, • Kiemelkedő szintű megbízhatóság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Egyetem, Egyetemi restaurátor vagy restaurátor művész fa szakirány,
  •       múzeumi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       • önéletrajz • végzettséget igazoló bizonyítványok • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Adrienn nyújt, a 06-34/487-888 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Szilágyi Adrienn részére a titkarsag@kunymuzeum.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Kuny Domokos Múzeum belső szabályzata alapján bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a bizottság javaslata alapján az igazgató dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. Eredménytelen interjúk esetén új pályázat írható ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Tata Város honlapja – 2018. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséről.

Egy kisváros a hátországban - kiállítás