“Lacus Felix” TÁMOP pályázat

Category Archive: Kuny Domokos Múzeum

A háború pillangói – kiállítás megnyitó

Szeptember 13-án megnyílt múzeumunk új vándorkiállítása, amely „A háború pillangói – Tábori bordélyok a Nagy Háborúban” címet viseli. A Kecskeméti Katona József Múzeum tárlata Szabóné Bognár Anikó és Dr. Végh Katalin muzeológusok kurátori munkája nyomán az I. világháborús centenáriumhoz kapcsolódik. A mai napig aktuális és fontos kérdéseket felvető kiállítás mind történelmi, orvostörténeti, mind néprajzi, szociológiai szemszögből járja körül a nem mindennapi témát. A megjelent érdeklődőket és magát a tárlatot Móser Tamás tudományos titkár köszöntötte, majd a jelenlévők Nagy Roland történész tárlatvezetésével ismerhették meg a kiállítás izgalmasabb darabjait, a szemléltető installációk mögött megbúvó történeteket. Az elsősorban 16 éven felülieknek ajánlott kiállítás – amelyhez a későbbiekben múzeumpedagógiai program is társul – október 28-ig, múzeumunk nyitvatartási idejében tekinthető meg a tatai várban.

Meghívó – A HÁBORÚ PILLANGÓI. Tábori bordélyok a Nagy Háborúban

A Kuny Domokos Múzeum szeretettel várja Önt és kedves Partnerét, A HÁBORÚ PILLANGÓI – Tábori bordélyok a Nagy Háborúban című időszaki kiállításra.

A tárlat a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány és a Székesfehérvári Helyőrségtörténeti Gyűjtemény közreműködésével, a Kecskeméti Katona József Múzeum vándorkiállításaként érkezik Tatára.

Időpont: 2018. szeptember 13. csütörtök, 11 óra

Köszöntőt mond: Móser Tamás, Kuny Domokos Múzeum

A tárlatot megnyitja: Szabóné Bognár Anikó, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatóhelyettese, a kiállítás kurátora

A kiállítás megtekinthető: Tatai Vár 2018. október 28-ig, kedd-vasárnap: 9.00-17.00 óra között

 

RAJZOLD LE A MÚZEUMOT!

A Kuny Domokos Múzeum gyermekrajz pályázatot hirdet általános- és középiskolások számára, amelynek témája maga a múzeum, annak kiállításai, illetve a tatai vár.

A gyerekek rajzai mindig különleges, mélyről jövő gondolatokat mutatnak meg nekünk. A versenyen a kis kezek lelkes munkáját – amelyet igyekszünk majd a vár épületében megjeleníteni – értékeljük szakembereink segítségével. A tartalom másodlagos, ezt különdíjazásként emeljük ki. Mindig érkeznek különlegesen varázslatos rajzok, amelyek megérdemlik a különdíjazást, bár mindegyik rajz egy kis csoda szokott lenni. Reméljük, ismét nehéz feladat lesz a zsűrizés…

Nyeremények:
A legtöbb rajzot beküldő osztály csoportos múzeumpedagógiai órát kap egy előre egyeztetett időpontban.

A legszebb rajzot beküldők családi belépőt nyernek a múzeum kiállításaira.

További információ:
Borzsák Réka múzeumpedagógus
Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3.
Telefon: +36-30/331-7511
E-mail: muzeumpedagogia@kunymuzeum.hu

A rajzokat OKTÓBER 15-ig a múzeum címére kérjük levélben vagy személyesen eljuttatni: 2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3.

„Kezedben a múlt”

2018. szeptember 12-től tekinthetők meg a Kuny Domokos Múzeumban a „Kezedben a múlt” című rajzpályázat, valamint a „2018-as Év ásványáról a fluoritról és az Év ősmaradványáról a Balatoniteszről Kupi László és Tóth László fotósok lencséin keresztül” című vándorkiállítások.

A helyszínen lehetőség van továbbá a 2019-es év jelöltjeire is szavazni: Döntsd el Te, hogy mi legyen jövőre az Év ásványa és ősmaradványa!

A kiállítások október 10-ig tekinthetők meg a múzeum nyitvatartási idejében.

2018. október 6-án szeretettel várunk mindenkit idei Geotóp Napunkra, aminek keretében a fluorittal és a Balatonitesszel lesz lehetőség részletesen megismerkedni.

Ősök csarnoka. Az Esterházy család képmásainak kiállítása

Az arcképfestészet kialakulásával párhuzamosan jelent meg az igény a főúri családok tagjainak megörökítésére, sőt olyan családi arcképcsarnokok készítésére, amelyek nemcsak a családtagokat és rokonokat, de az ősöket, a generációkkal korábban élt, hírt, dicsőséget és vagyont szerző dédapákat, dédanyákat is ábrázolják.

Az ősök arcképcsarnoka a 16-17. századtól kezdve megtalálható a nyugat-európai arisztokraták kastélyaiban ugyanúgy, mint a lengyel nemesek kúriáiban, de Magyarországon különös jelentőséggel bírt, hiszen a török háborúk idején új nemes családok léptek fel, váltak birodalmi rangú, udvari arisztokratákká, s mintegy nemességük igazolására születtek az ősök arcképei.

Az Esterházy család a török háborúk korában emelkedett fel; két generáció alatt szerzett főnemesi és birodalmi hercegi rangot, a házasságok és uralkodói birtokadományok révén tekintélyes vagyont, és lépett az ország zászlósurai közé. Ebben az esetben kiemelt jelentősége van az ősök emlegetésének, tiszteletének. Ezt jeleníti meg a családi arcképcsarnok, amely több sorozatban is elkészült.

A Kuny Domokos Múzeumban őrzött ősgaléria-sorozat a családi portrégaléria egy változata, amely szerencsés módon együtt maradt. A képmások az Esterházy család által alapított és patronált tatai piarista rendház refektóriumának falán függtek.

A család három generációja jelenik meg a képeken. Esterházy Miklós koronaőr, Esterházy Ferenc kancellár és Esterházy Károly püspök képviseli az első generációt az ábrázoltak között, majd Esterházy Miklós fiai, Ferenc és János képmásai következnek, végül Esterházy János fiának, Miklós grófnak az arcképe zárja az apák és fiúk sorát. Esterházy János gróf felesége, Pálffy Mária Anna is szerepel a sorozatban, sőt az ő tekintélyes rokonságának, Pálffy Miklós kancellárnak és Pálffy Károly hercegnek az arcmását is fontosnak tartották elkészíteni a tatai ősgaléria számára.

Az arcképek majdnem egy időben készültek. Több esetben jelentős, esetleg már elkallódott, és ma már csak metszetmásolatból ismert festmények másolataként születtek. A kiállítás utal a családi kapcsolatokra, felhívja a figyelmet a tekintély és rang jelzéseire (díszruhák, rendjelek), és a képi párhuzamokra, a festmények esetleges előképeire is.

Séta és sétafüzet

A népszerű városi séták hívták életre azt a színes, magyarázatokkal, képekkel és feladatokkal tarkított kalauzt, amely egy sétát ajánl a városlakók és az ide érkező látogatók számára. Miközben felkeresik a négy, városképi jelentőségű barokk szobrot, végigjárják a várost is, annak legszebb részeit, a Kálvária-dombtól a várkanyaron át az angolkertig, megismerkednek a város 18. századi arculatával, kiterjedésével, a szobrok felállításának körülményeivel, a szobrok tartalmával, jelentésével is.

A Barokk szobrok nyomában c. sétafüzetet a barokk fesztivál legmelegebb napján teszteltük, végigjárva az ajánlott útvonalat, s közben a 18. század jelenségeire (épületeire, városszerkezetére, faragott köveire, részleteire) figyelve.

A Sétafüzet a két évvel ezelőtt megjelent Emlék-könyv (a tatai emlékművek, emléktáblák és szobrok adattára) gyakorlati felhasználásának szándékával született. Hiszen létezik a városban egy információs háló, amely a figyelmet a város múltjának egyes korszakaira, személyiségeire irányítja, a szobrok és emléktáblák hálózata – ennek a hálónak az egyes elemeit tartalmasan, játékosan is fel lehet használni, s erre tesz javaslatot a sétaút és a kiadvány. Az ajánlóban olvashatjuk: „Talán nem is gondolnánk, hogy a figyelmes és kíváncsi szemlélő számára mennyi tudást és tapasztalatot sűrít magába egy műalkotás… „

Hirdetmény – Bérleti szerződések versenyeztetése

A Kuny Domokos Múzeum vagyonhasználatában lévő alábbi területeket intézményünknek módjában áll eseti, egyedi szerződésben meghatározott időtartamra bérbe adni.

  1. Tatai vár kiállító helyiségei (egy-egy kiállítóhelyiség kiváló alkalom lehet kisebb, rövidebb kulturális programok megtartására)
  2. A vár udvara (lehetőséget biztosít a nagy létszámú turista igények kielégítésére, mint ajándékárusító stand, kerékpár-, rollerbérlési stand, vattacukor árusító stand stb. kialakítására, kültéri rendezvények megtartására)

A szabályszerű vagyonhasznosítás érdekében a vagyonelemek bérbeadása során a szerződések megkötése előtti versenyeztetési kötelezettséget e hirdetmény valósítja meg.

A kültéri bérleti díjak megállapítása a fenntartó, tulajdonos Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete, a közterület-használat helyi szabályozása alapján történik.

alkalomszerű mozgóárusítás 2700 Ft/nm-ÁFA/nap

vagy

 mozgóárusítás 15 000 Ft/nm+ÁFA/hó

A Hirdetményt a Kuny Domokos Múzeum honlapján tesszük közzé.

A bérleti szerződések megkötésekor a szerződő fél Nvtv11. § (10) bekezdés szerinti átláthatóságát vizsgáljuk.

Az Esterházy család arcképei, meghívó

Az “Ősök csarnoka” – az Esterházy család arcképei c. kiállítást a Kuny Domokos Múzeumban, augusztus 18-án 17 órakor dr. Fülöp Éva Mária történész, a korszak és a család kutatója, a múzeum nyugalmazott igazgatója nyitja meg.
A kiállítás az Esterházy család tatai múzeumban őrzött arcképsorozatát mutatja be, új megvilágításban. Több, mint húsz éve nem volt látható így együtt ez a különleges portrégaléria: apák és fiúk képmásai…

A Barokk fesztivál részletes programja a mellékletben olvasható.

Egy kisváros a hátországban - kiállítás