“Lacus Felix” TÁMOP pályázat

Category Archive: Általános

Városképek a két világháború közötti időből

Város születik – Tata a képzőművészetben címmel, a Fischer-házban nyílt meg a régi tatai festők alkotásaiból válogató, kizárólag városképeket bemutató kiállítás. Hessky Iván, Dobroszláv Lajos, Juszkó Béla, Schadl János, Csallóközi Farkas Lőrinc és mások festményei a két világháború közti város arculatát, városképi karakterét, hangulatát mutatják be.
Képzőművészeti kiállításként városunk művészettörténetébe vezet be a tárlat. Ugyanakkor a várostörténet része is, hiszen a képeken látható részletek egy korszak, Tata és Tóváros 1938-as egyesítése korának dokumentumai, kulisszái.

A bemutatott alkotások részben a múzeum, részben magánszemélyek tulajdonából valók.

A kiállítás Karácsonyig, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal portájáról indulva, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között tekinthető meg. A látogatással kapcsolatban a +36-34/588-600-as telefonszámon kaphatnak bővebb információt.

 

Meghívó – Város születik

A Tatai Helytörténeti Egyesület és a Kuny Domokos Múzeum “Város születik” címmel szervez az ősz folyamán több rendezvényt is, amellyel az 1938-as városegyesítésre emlékezik.

2018. október 11-én, a Polgármesteri Hivatalban Puhl Aladárról, a város építészéről lesz szó, aki többek között a söréttorony tervezője is volt. Az előadó dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytörténeti Egyesület elnöke. A család nevében Eörgegh Szabolcs emlékezik. Az előadást kamarakiállítás kíséri.

Ezt követi a szomszédos Fischer-házban az a képzőművészeti kiállítás, amely a korszak városképét mutatja be, a korszak festőinek szemével. A “Tatai városképek a két világháború között” című kiállítást Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg.

 

Állás pályázat – Régész munkakör betöltésére

A Kuny Domokos Múzeum

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Régész

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárások szakmai irányítása, dokumentáció készítése, illetve beosztott régészként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában. Régészeti feltárások, szerződések előkészítése. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rá bízott leletanyag leltározása, revíziója, tudományos feldolgozása, publikálása. Pályázatok elkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem, MA, vagy ezzel egyenértékű végzettség,

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• megelőző feltárásokon szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• műszaki rajztudás – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

• muzeális intézményben v. régészeti feltárásra jogosult intézményben vagy cégben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete,

• geofizikai – térinformatikai szoftver felhasználói szintű ismerete (CAD és/vagy GIS alapú),

• B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

• jó szintű -terepi munkatűrés, alkalmazkodóképesség, pontos precíz munkavégzés, új ismeretek gyors elsajátítása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz

• szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Adrienn nyújt, a 06-34/487-888 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 290/1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: régész.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.kunymuzeum.hu – 2018. szeptember 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 3.

Állás pályázat – Régész-technikus munkakör betöltésére

A Kuny Domokos Múzeum

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Régész-technikus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárásokon, és azt követően irodai környezetben, dokumentáció készítése, illetve beosztottként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásában. Régészeti feltárások előkészítése. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rá bízott leletanyag elsődleges feldolgozásában, leltározásában, revíziójában, tudományos feldolgozásában, publikálásában történő részvétel. Pályázatok elkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállításában közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem, BA (régészet vagy régész-technikus), vagy ezzel egyenértékű végzettség,

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• régészeti feltárásra jogosult intézményben vagy cégben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• megelőző feltárásokon szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• műszaki rajztudás – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• felhasználói szintű – Felhasználói szintű geofizikai – térinformatikai szoftver felhasználó szintű ismerete (CAD és/vagy GIS alapú), ,

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

• jó szintű – terepi munkatűrés, alkalmazkodóképesség, pontos precíz munkavégzés, új ismeretek gyors elsajátítása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz,

• szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Adrienn nyújt, a 06-34/487-888 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 290/2018 , valamint a munkakör megnevezését: régész-technikus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kunymuzeum.hu – 2018. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 27.

Állás pályázat – Műtárgyvédelmi munkatárs munkakör betöltésére

A Kuny Domokos Múzeum

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Műtárgyvédelmi munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménybe került műtárgyak szakszerű állagmegóvása, tisztítása, a raktárak állapotának folyamatos monitorozása. A hatókörbe tartozó muzeális intézmények látogatása, anyagának felügyelete, monitorozása, műtárgyvédelmi feladatok ellátása. Segítségnyújtás a raktárak rendezésében, a tárgyak konzerválásában, kiállításra való előkészítésben. Preventív műtárgyvédelmi, módszertani feladatok ellátása. Műtárgyvédelmi végzettség hiánya esetén, tanfolyam elvégzése kötelező.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• felsőfokú képesítés, restaurátor, műtárgyvédelmi munkatárs, raktárkezelő,

• B kategóriás jogosítvány,

• gyűjteményi gyakorlattal rendelkező muzeológus

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egyetem, Egyetemi restaurátor vagy restaurátor művész fa szakirány,

• múzeumi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• kiváló szintű precizitás,

• csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság,

• kiemelkedő szintű megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• önéletrajz

• végzettséget igazoló bizonyítványok

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Adrienn nyújt, a 06-34/487-888 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kuny Domokos Múzeum címére történő megküldésével (2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 290/2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műtárgyvédelmi munkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.kunymuzeum.hu – 2018. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunymuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 27.

Rajzpályázat! Téma: az Év ásványa, ősmaradványa

A Kuny Domokos Múzeum harmadik éve vesz részt az Év ásványa, ősmaradványa – országos szintű – programban, melynek célja a földtudományok két pillérének, az ásványoknak és az ősmaradványoknak a népszerűsítése, valamint az ismeretterjesztés.
2018-ban is meghirdetésre kerül a program rajzpályázata, amelyen több korosztályban van lehetőség indulni, egyénileg vagy csoportosan is. A pályázat beküldési határideje 2018. március 5.
Minden résztvevő kis ajándékot kap, többek között családi belépőt a díjkiosztóra, amelynek helyszíne a Lurdy-házi Ásványbörze lesz. Ezen kívül a korcsoportok díjazottjaira további értékes nyeremények várnak.

További részletek a plakáton olvashatók!

rajzpalyazat_plakat_2018_a_oldalrajzpalyazat_plakat_2018_b_oldal

Budapesten jártunk, Forgatagot láttunk…

Idén 9. alkalommal került megrendezésre a Földtudományos Forgatag, amelynek ismét a Magyar Természettudományi Múzeum adott otthont.

Ez a hétvége a földtudományokról szól, idén több, mint 40 intézmény mutatta be kutatásait, legújabb fejlesztéseit, vagy éppen gyűjteménye legérdekesebb darabjait. A klasszikus geológiától kezdve a modern robottechnikáig mindennel találkozhatott, aki ellátogatott a Múzeumba a Ludovika térre november 11-12-én.

Idén mi a tatai források és barlangok témakört választottuk, ezzel kapcsolatos képződményeket – cseppkő, barit kristály, növénylenyomatos kőzetek, mamut agyar – lehetett kézbe venni, valamint a témához illő játékokkal (labirintus, kirakók, színezők, 3D-s mamut készítés, memória játék, homokkép készítés) vártunk kicsiket és nagyokat egyaránt. Azok sem maradtak ki, akik tudásukat szerették volna tesztelni, hiszen többféle feladatlapon mérhették fel tudásukat, a jó megoldásokat pedig kis meglepetésekkel jutalmaztuk.

Köszönjük a lelkes érdeklődést Mindenkinek, külön jó érzés volt már visszatérő látogatókkal találkozni!

Földtudományos Forgatag

Földtudományos Forgatag
2017. november 11-12. 10-18 óráig

Novemberben ismét megrendezésre kerül a Földtudományos Forgatag a Magyarhoni Földtani Társulat szervezésében, amelyen a Kuny Domokos Múzeum ismét részt vesz kiállítóként.

Két nap a földtudományok jegyében, ahol bemutatkoznak az ország földtudományi kutatással foglalkozó intézményei, megismerkedhetnek ásványkincseinkkel, a klímaváltozás nyomaival a kőzetekben, a földtani veszélyforrásokkal, a Földet vizsgáló geofizikusok különleges eszközeivel, a szénhidrogén kutatás érdekességeivel. Nemzeti parkok és geoparkok hazánk legszebb felkereshető földtani látványosságait mutatják be és geotúra ajánlatokkal várják az érdeklődőket. Ismeretterjesztő előadások, Utazó Planetárium, LEGO bányarobotok és még sok más…

A kisebbeket a geojátszóház várja: évmilliók története ősmaradványok, ásványok, kőzetek képében megfoghatóan, kézközelben.

 

Mindenkit szeretettel várunk november 11-12-én Budapesten, a Magyar Természettudományi Múzeumban, illetve a Kuny Domokos Múzeum standjánál!

Részletes program a Társulat honlapján!

rekl_lap_2017.cdr_grbe.cdr

Egy kisváros a hátországban - kiállítás