Kuny Domokos Múzeum, Vár

Hétfő: SZÜNNAP
Kedd - péntek: 10.00 - 18.00
Szombat-vasárnap: 9.00-18.00
(+36) 34/381 251

Kategória

Category Archive: General

Városjáték a tatai Porcinkulán

Augusztus első hétvégéjén rendezték meg a Családi nappal egybekötött Tatai Porcinkulát és a XXX. Tatai Minimarathont. A szombati programokat a Kuny Domokos Múzeum által szervezett Városjáték-vetélkedő nyitotta, ahol a Várszínpadra helyezett hatalmas játéktáblán játszhattak a benevezett családok.

A játékban minden dobásnál kérdés vagy ügyességi feladat várta a csapattagokat, akik a helyes megoldást követően léphettek tovább. A győztesek a szervezők által felajánlott színházjegyeket nyertek.

A Városjátékkal egy időben a Várszínpad mellett felállított sátorban középkori lovagi fegyverzetet és öltözetet mutattak be.

LACUS FELIX

Múzeumi tábor… Nyüzsgő gyerekek a várban, a várudvaron, játék, feladatok, terepmunka…

A legendás ősember-tábor, a tavalyi vártúrák után idén sem hagytuk unatkozni a gyerekeket. Hol római légiósnak öltözve, hol a gyermeki tógát és a bullát viselve ismerkedtünk a római korral, a római élet számos mozzanatával, a múzeumunk gazdag gyűjteményében őrzött számos tárgyon keresztül. Faragtunk márványt (igazából gipszet), készítettünk volutás mécsest formába nyomva, pergamentekercseket rajzoltunk tele (ezeket dobozban gyűjtöttük), falképet festettünk (földfestékkel), ékszert készítettünk, stb.

Egy teljes napra beköltöztünk a zsinagógába, ahol az antik szobormásolati anyag adta a foglalkozások, feladatok hátterét. Megelevenítettük a szobrokat, és kültéren állítottuk fel őket, oly módon, hogy a járókelők az út mellett látták egymás mellett Niobét, Hesztiát, Pallasz Athénét, az aiginai hoplitát, és a fűben heverni Nílust. Ezek a szobrok persze néha kuncogtak, néha integettek is.

Ásatáson jártunk, hiszen a brigetiói municípium helyén idén is folynak a feltárások. Az utóbbi évek ásatásainak szenzációs anyaga a komáromi múzeum gyönyörű kiállításán a gyerekek számára is érthető összefüggésben mutatta az egykori római város hétköznapjait. Ellátogattunk Aquincumba. Megnéztük a katonai amfiteátrumot, a Flórián téren, az út alatt feltárt és bemutatott termákat (a katonai fürdőt). Az Aquincumi Múzeum megújult kiállításai, interaktív játékterei, mitológiai játszótere magunknak is élmény volt.

A záró játékra a szülőket is meghívtuk. A lányok szívesen öltöztek be a római divatbemutatóhoz, még kontyot is készítettek egymásnak, az áldozati menet után így vonultak a színpadra. Romulus és Remus mondájának dramatizált feldolgozása, modern felfogásban elsöprő sikert aratott.

Vannak évről évre visszatérő gyerekek (egyre többen), és mindig vannak új táborozóink. Ilyenkor megpróbálunk számukra élményt adni, úgy, hogy észre se vegyék, mennyi mindent tanulnak. Térképet rajzolnak az írástekercsükre, de mire elkészülnek, megtanulják az imperium és a provincia helyneveit. A mitológia szinte minden helyszínen visszatérő meséi lassan ismerőssé válnak számukra. Az eredeti helyszíneken, a Duna mellett, együtt képzeljük el a limes őrtornyait, a római városokban a castrumot, az aqueductust, az amfiteátrumban a gladiátorokat, majd a házakat, melyeknek tegulatöredékeit (ásatási szuvenír a meddőből) haza is vihették. Ilyenkor, hihetetlenül elfáradva a tábor végén, a múzeumpedagógus, a muzeológus úgy érzi: sikerült közel hozni, személyes élménnyé tenni egy, az iskolából ismerős, iskolákban tanított korszakot. Kiemeltük Rómát a tankönyv lapjai közül.

Feltárul a környei késő római erőd

Csatornázási munkák során kerültek elő a környei késő római kori erőd belső épületeinek alapfalmaradványai, amelyet László János vezetésével kisebb régészeti kutatócsoport vizsgál.

A jól megfigyelhető rétegviszonyok alapján mindenhol elkülöníthető egy korábbi építési periódus, amelyet még a principátus korában építettek, majd a 4. századi erőd építésekor visszabontottak, teret engedve az új épületeknek. A jelenségek dokumentálása gyors munkát kíván, az építkezés felfüggesztése csak rövid időre lehetséges a jelenleg hatályos törvényi szabályozások értelmében…

XXX. MAFOSZ Szalon fotókiállítás megnyitó

E hét szerdán nyílt a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ) országos fotókiállítása a Tatai Vármúzeumban.

A megnyitón sor került a hazai és nemzetközi fotóművészeti minősítések átadására is. Tata város Önkormányzatának különdíját Michl József polgármester adta át Mészáros Csabának.

A fotóművészeti tárlat több mint 150 alkotását még megtekinthetik a hétvégén 9:00 és 18:00 óra között

Múzeumok Éjszakája

Idén is sok érdeklődő tekintette meg a Múzeumok Éjszakáján a Kuny Domokos Múzeum Antik szobrok éjszakája című programsorozatot. A Görög-Római Szobormásolatok Kiállítóhelyén az Élő szobrok játékban a vállalkozó kedvű látogatók beöltözve megelevenítették és eljátszhatták az antik szobrokat, amelyekről fotót is készíthettek.

Az Antik szobrok meséi előadásban a szobrok különleges megvilágításban keltek életre, majd a látogatók bepillantást nyerhettek a szobormásolatok készítésének titkaiba. Dr. Patay Horváth András az ELTE Ókortörténeti Tanszék tanára előadásában az olümposzi templom virtuális világában tehettünk egy rendhagyó sétát.

Ezzel párhuzamosan a tatai várban óránként indultak a római kort bemutató különleges tárlatvezetések, míg gyerekeket különböző foglalkozásokkal vártuk; készíthettek freskót, mozaikot és római sisakot is.

LACUS FELIX

Beszámoló a városjátékról. Városi helytörténeti vetélkedő 2013.

A múzeumpedagógiai műhely nagy erőpróbája a városi helytörténeti vetélkedő. Ilyenkor nemcsak ismereteinkre, de gyakorlatunkra is szükség van, és rendszerint új feladatokat, programokat dolgozunk ki.

Idén olyan témát választottunk, ami a gyerekek iskolai ismereteit tudja közeli élménnyé, megfogható valósággá tenni: a római birodalom korát.

A múzeum rendkívül gazdag római kori régészeti anyagban, Pannónia provincia korszakára vonatkozóan. A különlegesen szép és változatos tárgyi anyag nagy része a közeli római castrumhoz, Brigetióhoz kötődik, köztük a páratlan, festett falú, római szoba is.

LACUS FELIX címen hirdettük meg a vetélkedőt, ami egy legendák ködébe vesző, egykori településnév nyomán jutott eszünkbe. Játékunk során a tatai Öreg-tó viselte ezt a nevet: ’boldog tó’.

A játék most is két fordulós volt. Az első napon hétpróba várta a gyerekeket, a város különböző, római vonatkozású pontjain. A második nap vetélkedője a Vaszary Iskola tornacsarnokában a markomann háborúk díszletei között zajló hadjárat volt.

A hétpróba. A csapatok latin neveket kaptak, tógát öltöttek, és elindultak az egykori vízvezeték nyomain, hogy megtalálják a nimfáknak szentelt forrásfoglaló oltárkövet. Egy latin nyelvű térkép (és mellé egy szótár) segítette őket a keresésében. Útjuk során 7 próbát kellett teljesíteniük. Modellezték a vízvezetéket, antik isteneket és hősöket kerestek az antik szobormásolatok múzeumában, latin feliratot véstek, felcsaptak szíriai íjásznak, a töredékekből összeállított római szobában puzzlét raktak ki, majd mécsest formáztak, és végül az angolkert római kövei között megtalálták a keresett oltárkövet.

A vetélkedő.  A csapatok légiókat alakítottak, akik a markomannok által elrabolt birodalmi jelvényt szerzik vissza. A hadjáratban szerepe volt az észnek és a testi ügyességnek is, mert a műveltségi kérdések között újra meg újra felbukkant a dárdahajítás. A dobó játékos egy római legionárius sisakjában próbálta eltalálni a célt.

A csapatok végül – mert a sast természetesen visszaszerezték – diadalmenetben vonulhattak a zsűri elé.

A nagy játék, a kétnapos múzeumpedagógiai foglalkozás most is élmény volt a résztvevő és a néző gyerekek, a felkészítő tanárok, az iskolák számára.  És élmény volt nekünk is, akik a múzeumpedagógiai műhely állandó és majdnem állandó tagjain túl (Szabó Éva, Kövesdi Mónika, Horváthné Ékesi Gabriella, Németh Kinga) magunk mellett tudhattuk ezúttal régész kollégáinkat (dr. Petényi Sándor, Schmidtmayer Richárd, László János), valamint Kerti Károly restaurátort, Rauch Edit tárlatvezetőt, és (szinte állandó) kültagként Molnár Gábort, a tatai íjászok képviseletében.

A vetélkedő eredményei:

1.       helyezett: AUGUSTA, Fazekas Utcai Iskola

2.       helyezett: ALAUDA, Vaszary János Ált. Iskola

3.       helyezett: FIDELIS, Kőkúti Ált. Iskola

4.       helyezett, holtversenyben: HIRCUS, Fazekas U. Ált. Isk., VINDEX, Vaszary Ált. Isk., CONSTANS, Kőkúti Ált. Isk.

5.       helyezett, holtversenyben: FULMINATA, Vaszary Ált. Isk., PIA, Kőkúti Ált. Isk.

Az első helyezett csapat részvételt nyert a múzeum nyári táborába. A 2-3-4. helyezett csapat egy-egy kirándulást Budapestre, Gorsiumba, és a rév-komáromi Öregvárba. A többi csapat színházjegyet és könyvutalványt nyert.

VI. Tatai Patara Török Kori Történelmi Fesztivál

XVI. századi tatai vár visszafoglalásának történetét kísérhettük végig a VI. Tatai Patara Török Kori Történelmi fesztiválon. A programsorozathoz a Kuny Domokos Múzeum is bekapcsolódott.

Pénteken Ölveczky Gábor „A hadmérnök feljegyzései című kiállítására került sor. A grafikai sorozat, számos török kori vár alaprajzát mutatja (Érsekújvár, Szigetvár, Győr, Tata stb.) olyan formában, mintha a hadi építész vázlatlapja, naplórészlete lenne. A kiállításon látható a három részes Balassi-sorozat is, amely Balassi Bálint életének három színterét (három vár, alaprajz formában) kapcsolja össze költészetének három műfajával.

Szombaton a grafikusművész Ölveczky Gábor tartott külön előadást és bemutatót. Kézírás történetéről beszélt és bemutatta azt a kézírás-stílust, a késő reneszánsz kalligrafikus írásmódját, amelyet ő is gyakran használt és a kiállítás darabjain is megfigyelhető.

A látogatóknak nagy élmény volt látniuk, ahogy a kalligrafikus írás megelevenedik a grafikus művész tollából.

A hétvégi múzeumpedagógiai foglalkozásokon pedig az érdeklődők keresztény uralkodóink aláírását próbálhatták lemásolni eredeti lúdtollal és tussal.

A múzeumban ezenkívül különleges tárlatvezetésekre is sor került, ahol a nemcsak a vár történetét, de a várhoz tartozó Kazamatákat vagy a Török kori átjárót is megtekinthették.

A programon több száz látogatót fogadtunk.

Ölveczky Gábor kiállítása

„A hadmérnök feljegyzései”

Váralaprajzok, jegyzetekkel, átrajzolt, javított, pecsétes feljegyzések szövete, mondjuk 1552-ből, vagy 1849-ből. Komárom, Győr, Érsekújvár, Tokaj, Hatvan, Tata, stb. Végvárak, hadiesemények, erődítési vázlatok, mint múltunk relikviái, történelmünk tanúi. Pszeudo-források.Ölveczky Gábor kalligrafikus képzőművészeti kompozícióinak sorában születtek meg azok a történelmi ihletésű grafikai lapok, amelyek megtévesztő hitelességgel imitálják egy 16-18. századi katonai építész felméréseit, mappáját, vázlatkönyvét. Az idők során sorozattá komponált lapokat a díjnyertes Balassi-sorozat teszi kivételesen gazdaggá. A három képen Balassi életének három helyszínét költészetének három műfajával egészítette ki a művész (Zólyom – szerelmi líra, Eger – vitézi énekek, Esztergom – istenes versek).A kiállítás a Tatai Patara történelmi fesztivál keretében nyílik meg, mintegy annak témájához, programjához illeszkedve.

 

A weboldal használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Városkép